NRK Meny
Normal

Frykter ny fiskerikrise i vinter

Fiskarlag-sjef Reidar Nilsen frykter at krisen i torskenæringen vil forverres til vinteren.

Reidar Nilsen på Fiskarlagets årsmøte i Trondheim

VIL HA SPLEISELAG: Reidar Nilsen (t.v.) inviterte næringen og myndighetene til sammen å finne måter å løse krisen på.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

I sin åpningstale på Norges fiskarlags landsmøte i dag, inviterte han næringen og myndighetene til sammen å finne måter å løse krisen på.

– Hvis vil ikke klarer å opprettholde en sunn mottaksindustri langs kysten, vil det ramme fiskeflåten i hele landet, sa Nilsen.

Nilsen pekte på at fiskerne innenfor torskefiskeriet i år må tåle en nedgang i inntektene på 1,5 milliarder kroner, og at mange fikk årets hovedfiskeri og årets inntekt spolert på grunn av vanskelige mottaksforhold.

– Problemene er ikke løst, og utfordringene er mange. Hvis ikke de rette grepene gjøres nå, så vil trykket bli mye hardere neste år. Og det er faktisk det vi nå ser i horisonten, sa han.

– Dramatiske følger

Reidar Nilsen advarte om at en ny sesong med mottaksproblemer vil kunne få «dramatiske følger» både for næringen og for mange kystsamfunn.

– Flåten og industrien er gjensidig avhengig av hverandre. Hvis vi ikke klarer å opprettholde en geografisk godt fordelt mottaksindustri langs kysten, så vil det bli vanskelig å opprettholde en differensiert fiskeflåte her i landet, sa fiskerlagslederen.

Han roste myndighetene for vilje til samarbeid og for økte bevilgninger til føringstilskudd, markedstiltak og tiltak for å øke industriens likviditet og evne til å kjøpe fisk.

– Det var viktige tiltak, men dessverre langt fra tilstrekkelig ettersom de ikke løste det som var hovedproblemet, nemlig å få eksporten i gang, sa Nilsen.
Han opplyste at Fiskarlaget overfor Stortinges næringskomité har påpekt at det vil bli behov for mer penger enn regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2010.

Lyspunkter

Reidar Nilsen pekte i åpningstalen også på flere lyspunkter for fiskerinæringen. Her ga han ros til tidligere statsråd Helga Pedersen (Ap).

– Ett eksempel jeg vil trekke fram er arbeidet med å bekjempe det ulovlige fisket generelt og i Barentshavet spesielt. Systemet med havnestatskontroll, som den forrige fiskeri- og kystministeren gikk i bresjen for og fikk etablert, er nesten uvurderlig i denne sammenheng, sa Nilsen.

Han framhevet også at for bestandssituasjonen i de viktigste norske fiskeriene «er bildet veldig positivt».

– For torsk har det knapt vært bedre, hvis vi skal tro forskerne, sa Nilsen – og tilføyde at «det skal vi jo en gang i blant».

– En labyrint

Nilsen hevdet at situasjonen for kysttorsk er «svært spesiell». Her var han kritisk til forskerne.

– Man har forsket seg inn i en labyrint og veien ut ser ut til å være meget vanskelig å finne, sa han.

Han lovet at Norges Fiskarlag vil studere forslaget til gjenoppbyggingsplan for kysttorsken, men slo fast at Fiskarlaget ikke vil akseptere tiltak som presser de minste fartøyene i fiskerflåten bort fra sine tradisjonelle fiskefelt.

Kan ikke love hjelp

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), som er tilstede på landsmøtet i dag sa at regjeringen ikke kan gi fiskebedrifter ren støtte for at de skal klare seg.

Han viste til kritikken fra industrien om at likviditetsordingen ikke hjelper.

– Regjeringen vil strekke seg lagt, men det er ikke riktig å gi pengestøtte til dem som ikke klarer seg, sa han.

Schjøtt-Pedersen framhevet en rekke punkter i regjeringens Soria Moria-program og påpekte at regjeringens ambisjon er at Norge skal være verdens ledende sjømatnasjon. Han forsikret at regjeringen «vil utvikle fiskerinæringen videre på flere måter». Han påpekte også at «det handler om å ta vare på det gamle, men samtidig være åpen for det nye».

Kom med advarsler

Hans advarsler til Norges Fiskarlags landsmøte gjaldt finanspolitikk, og en formaning om at både fiskerinæringen og andre næringer må unngå et kostnadsnivå og et «særnorsk høyt lønnsnivå» som gjør det umulig å konkurrere med andre land.