Hopp til innhold

Frykter manglende bevilgning i statsbudsjettet vil gi forsinkelser for Andenes fiskerihavn

Andøy-ordføreren er skuffet over manglende startbevilgning til nye Andenes fiskerihavn og frykter prosjektet vil ta lengre tid. Regjeringen svarer at samfunnet likevel får en økning i omstillingsmidler.

havnandenes

Her skal det utbedres ei ny fiskerihavn for Andenes, men uten startbevilgning i statsbudsjettet frykter Andøy-ordføreren at Kystverket må se prosjektet i et lengre perspektiv.

Foto: Ole Dalen / NRK

Andøy-ordfører Jonni Solsvik sier det både var ting han var skuffet og litt overrasket over i statsbudsjettet for 2018. Ordføreren sier han hadde forventet ei startbevilgning over statsbudsjettet til den statlige havna for å holde trykket oppe.

– Jeg hadde virkelig et håp om at det kom en startbevilgning til dette prosjektet. Nå kommer jeg til å avklare med Kystverket hvilke konsekvenser det vil få at det ikke kommer en startbevilgning, sier Solsvik.

Andøya mistet hjørnesteinsbedriften da det ble besluttet at flystasjonen på øya ble nedlagt. Dermed har prosjekter som Andenes fiskerihavn blitt desto viktigere i lokalsamfunnet, skal vi tro ordføreren.

Prosjektet skal få bevilgninger gjennom Nasjonal transportplan (NTP). Regjeringen bevilger totalt 470 millioner kroner. Disse er tenkt slik at de første 235 millionene skal komme i perioden 2018-2023, mens de siste 235 kommer i perioden 2024 til 2029.

Jonni Solsvik, ordfører Andøy

Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Prosjektet er en utbedring og mudring av den nåværende havna i Andenes og har planlagt byggestart i løpet av den første seksårsperioden.

– Kystverket har kommet langt i planleggingen, og vi jobber beinhardt med å legge til rette for prosessene for å komme i gang, med det utgangspunktet hadde jeg forventet at det kom en startbevilgning for å holde trykket oppe i arbeidet, sier ordføreren.

Viktig for å motvirke negative effekter

Prosjektet er et stort utviklingsprosjekt som skal bidra til at regjeringen og Stortinget skal oppnå målet sitt med større lokal verdiskapning, mener ordføreren, og ikke minst er det viktig for å bøte på konsekvensene av nedleggelsen av flybasen.

– Dette er Stortinget sitt forslag. Hele det politiske miljøet har vurdert forseringen av dette prosjektet som nødvendig for å motvirke de negative konsekvensene av nedleggelsen av flystasjonen, sier Solsvik.

Solsvik sier de nå skal stå på fremover for å forsøke å påvirke regjeringen til å gi en startbevilgning i 2018 likevel.

plantegning

Slik er det nye havneområdet tenkt på Andenes.

Foto: Kystverket

– Skadelig for fremdriften

Solsvik er bekymret for at konsekvensen av den uteblitte startbevilgningen blir at havneområdet vil ta lengre tid å ferdigstille.

– Det vil være veldig skadelig for fremdriften i prosjektet, og det vil også være utfordrende knyttet til lokalt, eksternt og internasjonalt næringsliv i forhold til mulighetene prosjektet gir, sier han.

Ordføreren ønsker seg mest mulig sikkerhet i gjennomføringen av prosjektet, som han mener er vesentlig for å motvirke de negative effektene av nedleggelsen av flystasjonen.

– Økning i omstillingsmidler

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier at det ikke ble plass til startbevilgning til Andenes fiskerihavn denne gangen, men at det har blitt plass til en ganske solid økning i omstillingsmidler til Andøy-samfunnet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister, Vidar Helgesen.

Foto: Berit Roald / NPK

– Det er ei omstilling de skal gjennom. Den kommer til å gå over flere år, så det kommer til å være flere budsjetter som er viktig for omstillingsprosessen på Andøya.

Likevel sier Helgesen at de er godt kjent med skuffelsen over vedtaket om flystasjonen, men at det også betyr at de har et ansvar for å støtte omstillingen.