Frykter liv går tapt dersom antallet unødige brannalarmer ikke går ned

98 prosent av gangene brannvesenet i Nordland rykker ut til automatiske alarmer, er det ingen brann.

Brannbiler hos Salten brann

De aller fleste gangene brannbilene hos Salten brann rykker ut til automatiske brannalarmer, er det unødvendig.

Foto: Salten brann

– Publikum og beboere mister respekten for evakueringssignalet, som en brannalarm egentlig er. Det kan oppstå personskader og i verste fall tap av liv, forteller varabrannsjef Fred-Ove Opsjøn i Salten brann.

Fred-Ove Opsjøn i Salten brann

Varabrannsjef Fred-Ove Opsjøn i Salten brann ser ingen bedring.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

I løpet av første halvår i år har Salten brann registrert 863 automatiske brannalarmer inn til 110-sentralen. Kun 19 av gangene var det en reell brann.

Opsjøn mener det er mange farer knyttet til de unødige utrykningene.

– Vi svekker beredskapen med tanke på andre hendelser og vi utsetter vårt mannskap og publikum for en unødig risiko, når vi kjører utrykning med store og tunge kjøretøyer.

Ser ingen bedring

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sluttet å føre oversikt over denne typen utrykninger i 2009. Da rykket brannvesenet i Norge ut til omtrent 25.000 alarmer i løpet av et år. I dag anslås det at tallet ligger på om lag 20.000.

Hos Salten brann, som dekker 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms, ser de ingen bedring.

– Vi hadde en periode med en nedadgående tendens, men nå er det på vei opp igjen. Vi har altfor høyt nivå på alarmer også i eget distrikt.

Bekymret

Hans Christian Madsen

Avdelingsleder Hans Christian Madsen i DSB sier de har fokus på problemet.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Selv om DSB har stanset innrapporteringen av alarmtall, mener de omfanget av unødige alarmer fortsatt er høyt.

– Det er hvert fall ingen tydelige spor på en reduksjon og omfanget av antallet automatiske brannanlegg synes å være økende. De er installert i private boliger og i andre objekter. Jeg tror ikke vi skal regne med at andelen unødig alarmer skal gå ned, sier avdelingsleder Hans-Christian Madsen i DSB.

– Antallet alarmer må ned

De aller fleste unødige alarmene skyldes matos, tekniske feil og dårlig vedlikehold av alarmanlegget. Både i brannvesenet og DSB er de enige om at noe må gjøres.

– Vi er opptatte av at antallet unødige alarmer må ned. Det skjer gjennom bedre teknisk utstyr og bevissthet hos brukerne, sier Madsen.

Opsjøn i Salten Brann er tydelig på at brannvesenet tar alarmer på alvor, men legger ikke skjul på at også de påvirkes av de unødige alarmene.

– Vi responderer som vanlig, men de fleste gangene har man i bakhodet at det kan være en unødig hendelse.