Hopp til innhold

Frykter gammelt virus vil mutere: – Situasjonen er alvorlig

Tilfeller av laksesykdommen ILA øker. – I verste fall kan det være en del skjult smitte i norske oppdrettsanlegg, sier veterinær.

Laks smittet av ILA med mørk lever og lyse gjeller

Laks smittet med ILA-virus med mørk lever og lyse gjeller.

Foto: Geir Bornø

– Vi frykter at sykdommen kommer i en ny og snikende variant, som vi ikke har sett før. Da kan den bli vidt utbredt i det skjulte før man blir klar over hva som er i ferd med å skje, sier Ole Bendik Dale.

Han er seksjonsleder for akvatisk biosikkerhet ved Veterinærinstituttet.

Nå frykter han og kollegene at ILA er en større trussel enn man først har trodd, skriver IntraFish.

ILA er et alvorlig og smittsomt virus som angriper fisken og gir indre blødninger. Til slutt blir fisken syk og dør, og den blir derfor forsøkt avlivet før sykdommen bryter ut.

Viruset sprer seg enten via yngel eller i havet mellom anleggene.

For hvert utbrudd blir tusenvis av laks slaktet. I juni måtte Salaks slakte 750.000 laks etter et utbrudd i et anlegg i Sørreisa.

– Vi er veldig på vakt nå, slik at viruset ikke kommer ut av kontroll. Det er bakgrunnen for at vi roper varsko, sier Dale.

Ikke farlig for mennesker

Selv om fisken er smittet er den ikke farlig å spise for mennesker. Men fisk som har utviklet sykdom er ikke egnet til mat og blir destruert.

– Vi har normalt to bølger med smitte i løpet av året, en på sommeren og en på vinteren. Vi bør egentlig ikke få mer smitte i år. Men blir det en bølge i vinter får vi en økning også for året sett under ett.

Antallet smittetilfeller i år har allerede passert fjoråret:

– Vi frykter et nytt skrekkscenario med stor smittespredning av ILA, sier Dale til IntraFish.

– En alvorlig situasjon

I år er ILA-smitten og mistankene spredt langs hele kysten, men de fleste tilfellene er i nord.

Særlig i Troms og Finnmark, forteller Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Elisabeth Wilmann

Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

– Situasjonen er alvorlig, og vi følger utviklingen nøye. Vi oppfordrer til fokus på det smitteforebyggende arbeidet, og at kontrolltiltakene i de sykdomsrammede områdene følges og respekteres.

Sammen med Veterinærinstituttet jobber de nå med å kartlegge mulige smitteveier.

– Vi arbeider også for å skaffe oss mer kunnskap om risikofaktorer for å kunne håndtere utbrudd på en bedre måte, og styrke forebyggende tiltak, sier Wilmann.

Mattilsynet følger opp alle utbrudd med båndlegging av lokaliteten der det er påvist smitte. Dette gjør de for å bekjempe sykdommen og avgrense utbruddet til områder i nærheten.

– Ingen smitte i år

Hos oppdrettsselskapet Nordlaks har de ikke hatt smitte av ILA i år, ifølge kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen.

Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Foto: Pressefoto

– Vi har også sett at det har vært en økning av smittetilfeller i år. Og det viser at dette er ei aktuell problemstilling som vi må ha fokus på.

Selskapet har anlegg i områder av Sør-Troms der andre selskap har fått påvist ILA-smitte. Det gjør at de må teste fisken i merdene enda oftere.

Smitte på yngre fisk

I år har det vært noen utbrudd av ILA der sykdommen har slått inn kort tid etter sjøsetting av fisken, ifølge Veterinærinstituttet.

– Vi tenkte tidligere at settefisk-fasen var fri for ILA, at smolten møtte sykdommen i sjø, at utbruddene kom på tampen av produksjonsperioden når fisken var slaktemoden, sier Ole Bendik Dale.

De ber derfor oppdrettsselskapene om å være ekstra på vakt.

– På grunn av at det er påvist smitte på yngre fisk enn før, så følger vi også mer nøye med på settefiskanleggene. Og hele fiskens livssyklus, sier Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.