Frykter at Jonas (19) må bo sammen med eldre og demente

Andøy kommune vurderer å flytte multihandikappede Jonas (19) til sykehjem. – Han er 19 år og skal ikke bo med demente, sier faren.

Frykter at Jonas (19) må bo med eldre og demente

Frykter at Jonas (19) må bo med eldre og demente

19 år gamle Jonas Madsen er multifunksjonshemmet og bor i en kommunal leilighet der han til nå får den hjelpen og pleien han trenger.

– Han er en blid og glad gutt som er veldig glad i livet. Han elsker å gå på skolen og være der det skjer, sier moren Siv Lund Madsen.

Uenig om Jonas er frisk nok

Men nå har foreldrene og Andøy kommune havnet i heftig krangel.

Foreldrene mener Jonas har blitt friskere etter et lengre sykehusopphold i Tromsø. Kommunen mener Jonas har blitt dårligere.

Og mens foreldrene mener en kartlegging av Jonas' helsetilstand skal foregå der han bor i dag, mener kommunen at helsa til gutten ikke tillater det.

– Jonas har vært hjemme fra sykehuset en drøy uke og jeg opplever at han er friskere enn han noen gang har vært, sier faren Svein Madsen.

– Trenger mer hjelp

Svein Madsen og Siv Lund Madsen

Svein Madsen og Siv Lund Madsen frykter at Jonas (19) må flytte på sykehjem.

Foto: NRK

Men Andøy kommune mener at Jonas trenger mer hjelp. Kommunen mener Jonas er så dårlig at han trenger oppfølging 24 timer i døgnet. Den oppfølgingen kan han ikke få i den leiligheten han bor i dag, mener de.

De neste to ukene vil kommunen derfor flytte Jonas til et sykehjem slik at han får den hjelpen han trenger og slik at de får kartlagt hvilke behov han har.

Kirsten Lehne Pedersen

Kirsten Lehne Pedersen, rådmann i Andøy kommune.

– For oss er det aller viktigste at de tjenestene vi gir er faglig forsvarlige. Vi har forståelse for at de pårørende viser stort engasjement, men det fritar ikke oss fra det faglige ansvaret, sier rådmann Kirsten Lehne Pedersen.

Kan bli permanent

Men den flyttingen skjer mot foreldrenes vilje. De frykter at oppholdet kan bli permanent. Foreldrene er redd for at kommunen vil konkludere med at Jonas er så dårlig at han må bli boende på sykehjemmet. Og det er ikke et sted å være for en 19 år gammel gutt, mener de.

– De har riktignok sagt at det er et korttidsopphold, men de skal bruke det oppholdet til å vurdere hans situasjon. De har sagt til oss at konklusjonen kan bli at han må fortsette på dette sykehjemmet, sier faren.

Jeg vil forberede dere på at det kan tenkes at den kartlegginga konkluderer med at han trenger et tilbud på et annet omsorgsnivå enn det han har hatt hittil. Konkret kan det tenkes at det kan bety sykehjem.

Rådmannen i Andøy i møte med foreldrene til Jonas

Foreldrene mener kartlegginga bør skje der Jonas bor. I ukjente omgivelser blir han lett utrygg og kan oppfattes som dårligere enn det han er.

– Sykehuset har ferdigbehandlet gutten vår og sier at han er frisk nok til å være hjemme. Da synes jeg det blir et overgrepet mot Jonas at de skal sende ham bort fra hjemmet sitt. Jonas blir utrygg og urolig av en ustabil situasjon, sier Svein Madsen.

– Horribelt

Hos Norsk Forbund for Utviklingshemmede er problematikken ikke ny. De kjenner til flere saker der unge funksjonshemmede flyttes til sykehjem.

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen.

Foto: Privat

– Det er vanlig og det blir vanligere. Regjeringen sier at det ikke er sånn det skal være, men vi har samtidig et kommunalt selvstyre hvor kommunene får lov til å gjøre akkurat som de vil, sier forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen.

Han er tydelig på hva han mener om at unge mennesker flyttes på sykehjem.

– De begrunner dette med faglig forsvarlighet, men egentlig dreier det seg om troen på effektiv drift av mennesker, det er horribelt. Unge mennesker skal leve sammen med eldre, demente og syke på et sykehjem, tordner Gitlesen.

– Hører ikke hjemme på sykehjem

Det er usikkert hva som blir konklusjonen for Jonas, men ifølge kommunen må altså foreldrene forberede seg på at Jonas kan havne på sykehjemmet på Åse - fire mil unna der han bor i dag.

– Han blir satt i et miljø hvor han ikke hører hjemme. Han er 19 år og har krav på å være i et miljø med jevnaldrende. Han hører ikke hjemme på et sykehjem, konkluderer faren.