Frykter ikke for Hurtigrutens fremtid

Det er fortsatt uklart hva som skjer når kontrakten mellom Hurtigruten AS og Samferdselsdepartementet går ut i 2019. Lederen for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er likevel ikke bekymret.

MS Richard With

Hurtigruten AS drifter i dag den tradisjonsrike ruten fra Bergen til Kirkenes. Steinar Sæterdal mener det ikke er noen selvfølge at de utenlandske eierne av Hurtigruten AS vil være interessert i å drifte denne ruten etter 2019, og etterlyser en større debatt rundt fremtiden til hurtigrutetraseen.

Foto: Atle Markeng / NRK

I en kronikk i nettavisen Nord24 uttrykte Steinar Sæterdal bekymring for Hurtigrutens fremtid. Sæterdal er tidligere strategidirektør i Hurtigruten. Det han frykter mest er at Hurtigruten AS ikke lenger er interessert i å drifte den statssubsidierte ruten fra Bergen til Kirkenes, og heller vil fokusere på andre ruter.

– Resultatet kan bli at utenlandske eiere seiler vekk med noe av det norskeste av det norske, som Staten, Norge og kysten i fellesskap med rederiene, har utviklet gjennom 125 år, skriver han i sin kronikk.

Debatten vil komme

Leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup (H), sier han forstår at Sæterdal etterlyser en debatt om ny hurtigruteavtale.

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup er leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité på Stortinget. Han mener Hurtigruten fungerer godt og at ruten bør fortsette å gå også etter 2019.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg er helt sikker på at den vil komme frem mot 2019. Det er fortsatt tidlig. Det er ikke slik at alle anløp er skrevet i stein, vi må ha et fornuftig tilbud som er tilpasset de behovene som befolkningen langs kysten har, sier Nikolai Astrup.

– De som sier at det er lett å ta den bort, tror jeg er kunnskapsløse.

Steinar Sæterdal

Begynner å haste

Sæterdal påpeker i sin kronikk at det begynner å haste om andre aktører skal ha en reell mulighet til å bli med på anbudsrunden.

«Dersom nye aktører skal konkurrere må trolig nye fartøy bygges, det i seg selv er en tidkrevende prosess, minst 2-3 år. Etter det jeg erfarer er ikke forberedelsene til et nytt anbud, startet i departementet. Det er bare 3,5 år igjen til dagens kontrakt utløper, en kan dermed trygt slå fast at tiden allerede begynner å bli knapp.»

Astrup er ikke bekymret for at det skal bli vanskelig å få til en ny hurtigruteavtale.

– Jeg mener at det skal være et godt rutetilbud og Hurtigruten fungerer godt i dag. Så må vi utforme et anbud i 2019 som gjør at vi får et tilbud som alle er fornøyd med, fortsetter han.

Hurtigruten - med utsnitt

Hurtigruten har blitt et internasjonalt kjennetegn på norske fjorder. Hurtigruten AS sier at de ønsker å fortsette driften av hurtigrute-linjen også etter 2019.

Foto: Anders M. Leines / NRK

Kommunikasjonsdirektør Anne-Marit Bjørnflaten i Hurtigruten AS sier til Nord24 at de ønsker å forsette samarbeidet med Samferdselsdepartementet om drift av ruten.

– Hurtigruten håper på ny kontrakt med Staten. Vi har tonnasjen, vår flåte er skreddersydd og vi anser at tjenesten som staten kjøper av oss, er en samfunnsmessig viktig oppgave.

Kunnskapsløshet

Til NRK forteller Sæterdal at eventuelle forslag om å fjerne den tradisjonsrike sjøfartsåren mellom Bergen og Kirkenes handler om kunnskapsløshet.

– De som sier at det er lett å ta den bort, tror jeg er kunnskapsløse. Ikke minst havnene vil få et betydelig problem om hurtigruten skulle slutte å gå en dag.