Frykter industristøv gir helseskader

Malmstøv fra LKAB i Narvik har i en årrekke vært en plage for mange av innbyggerne i byen. – Det legger seg som rosa støv på husene, sier nabo.

Støvsky hos LKAB i Narvik

Siden 2011 har LKAB redusert støvnedfallet i Narvik sentrum med 56 prosent. – Vi overvåker nedfallsandelen nøye og har full kontroll, sier plassjef Magne Leinan.

Foto: Mona Gingstad / NRK

– Du kan se her på dørene og langs karmene. Her ser du veldig godt at det blir rosa på kluten. Det er jo ingen tvil om hvor det kommer fra. Det er ikke veistøv det er snakk om, sier Merete Svenningdal til NRK.

Svenningdal er nabo til den største jernmalmprodusenten i Europa, LKAB i Narvik. Selskapet har hovedkontor i Luleå i Lappland, og driver blant anna gruver og foredlingsverk i Kiruna.

– Er du bekymret for din og dine barns helse med tanke på støvet?

– Jeg er ganske bekymret. Til tider virker som om det er enorme utslipp, sier Svenningdal.

– Ikke bare misfarging som bekymrer

Støv fra LKAB

Merete Svenningdal tørker av utebordet rundt én gang i uka.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
Støv fra LKAB

Nedfallsstøvet farger både hus og utemøbler i Narvik.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
Magne Leinan

Magne Leinan i LKAB skjønner ikke kritikken. Selskapet har jobbet i flere år med å kutte ned på utslippene.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
Jørn Eldby

– Naboene er bekymrete for den økte industrielle fortetningen i Narvik, sier Jørn Eldby.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
Tore Nysæter

Tore Nysæter vil sette en stopper for ytterligere nedfall fremtida.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det rødbrune støvet kommer i forbindelse med malmlastinga.

– Hvem mener du det er som har ansvaret for å hindre slike støvutslipp?

– Det er vel Narvik kommune som burde pålegge LKAB å gjøre noe med disse problemene. Så lenge det ikke blir gjort kan det virke som om LKAB gjør som de vil uten konsekvenser, sier Svenningdal.

– Vi skjønner ikke kritikken helt

LKAB benekter ikke at de er opphavet til støvproblemet, men forstår ikke kritikken fra naboene. De siste årene har selskapet jobbet med å redusere støvnedfallet betraktelig.

– Fra 2011 har vi redusert nedfallet med 56 prosent. Vi overvåker nedfallsandelen hver måned via ulike målestasjoner. Vi har oversikt, sier plassjef ved LKAB i Narvik Magne Leinan.

Plassjefen mener at man ikke kan komme unna støv uansett hvor mye man prøver, og at noe må man finne seg i.

– Vi er en industribedrift og vi har en utslippstillatelse. Utgangspunktet er at man ikke skal forurense, men når man driver en industribedrift følger det visse ringvirkninger, sier Leinan.

Politisk støtte til mindre støv

Naboene til LKAB har krevd svar fra politisk hold, og nå kan det synes som om støvproblemene kan forsvinne. Politikerne ønsker ikke støvplagene, og et pålegg er nå i emning.

– Tidligere tider kan jeg ikke svare på, men dette bystyret har fått fullt gjennomslag på det vi hadde som høringssvar på når LKAB skulle få fornyet sin utslippstillatelse, forteller ordfører i Narvik, Tore Nysæter.

Ordføreren ønsker ikke mer nedfallsstøv i byen sin.

– Den gamle utlasteren skal byttes ut med en ny med støvsuger. Anlegget skal beplantes og asfalteres, og i tillegg skal all malmhåndtering skje i overbygde anlegg. Dette håper vi kan få bukt på problemet, avslutter ordfører Nysæter til NRK.

Mer astma og KOLS

LKAB-nabo Merete Svenningdal har fått besøk av Jørn Eldby som representerer ni andre naboer som har klaget på støvutslippet fra LKAB.

– Naboene er bekymrete for den økte industrielle fortetningen i Narvik. De siste ti årene har malmskipningen økt fra cirka 12 millioner tonn til omlag 20 millioner tonn. Dette er forventet å skulle øke til ytterligere 60 millioner tonn, sier Eldby til NRK.

Han er klar på at sentrum ikke kommer til å tåle den kvantiteten som skal skipes fra Narvik havn. Selskapets naboer er bekymret for mer enn støv som setter misfarge på bygninger og hagemøbler.

– Det er klart at når man vet at Folkehelseinstituettets målinger viser at andelen helseproblemer knyttet til astma og KOLS er mye høyere i Narvik sammenlignet med blant anna Harstad og Tromsø er dette klart bekymringsfullt, sier avslutter Eldby.

Støv fra LKABs fabrikker i Narvik bekymrer naboene.

Merete Svenningdal er blant naboene som reagerer på nedfallsstøvet.