Frykter kvoten på snabeluer kan svekke arten

Snabelueren ble nesten utryddet på 90-tallet. Nå som fiskearten er bærekraftig igjen, foreslår det internasjonale havforskningsrådet å øke fiskekvoten på snabelueren.

Snabeluer

Denne litt rare, ukjent fiskearten heter snabeluer. Den blir ikke kjønnsmoden før den er tolv år, og er nå tilbake i forskernes søkelys.

Foto: Havforskninsinstituttet.no

– Dette kan gjøre fisken utrydningstruet igjen på sikt, sier havforsker Kjell Nedreaas ved havforskningsinstituttet.

Lave torskekvoter på 80-tallet førte til at fiskere begynte å tråle etter snabelueren sør for Andenes og Vesterålen. Områder som aldri hadde blitt høstet på. Her sto store mengder med kjønnsmodne snabelluer som man begynte å fiske.

– Etter noen år kollapset fiskebestanden. Man hadde rett og slett ødelagt for snabelueren. Dermed måtte man innføre stopp for fiskingen på denne arten.

Nå, 15 år senere, foreslår det internasjonale havforskningsrådet en kvote på 47 000 tonn på denne arten.

Frykter fiskens framtid

Snabelluer svømmer i det åpne hav, og er en relativ ukjent fisketype for nordmenn. Fisken eksporteres først og fremst til Japan og deler av Europa, og er en matfisk. Den er i slekt med den utrydningstruede mer kjente ueren.

Forsker Kjell Nedreaas mener kvoten det internasjonale havforskningsrådet har foreslått, kan sette fisken i fare igjen.

– Vi har jobbet i 15 år for at denne fisken skal bli bærekraftig igjen. Nå som den har blitt det, er det veldig positivt. Men siden fisken ikke er kjønnsmoden før den er tolv år, mener vi en så stor fiskekvote kan sette fisken tilbake på rød liste for utrydningstruede arter på sikt. Den vil klare en slik bestand noen år, men over lang tid frykter jeg at det da kan bli et problem, sier Nedreaas.

Havforskningsinstituttet mener snabelueren kan fiskes på, men at mengden må være relativt mindre.

– Arbeidsgruppen i Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) som har samlet inn alle data og utført beregningene foreslår at kvoten neste år ikke bør settes høyere enn 12 500 tonn. ICES sin rådgivende komite mener likevel at det neste år kan fiskes 47000 tonn. Bestanden vil tåle det, men er det fornuftig på lang sikt, spør Nedreaas.

Kan øke kvoten med tid

Snabelueren er en snodig fisk. Den blir ikke kjønnsmoden før den er tolv år gammel, og kan ikke bli over halvannet kilo. Nedreaas mener kvoten kan økes når dagens yngelbestand blir kjønnsmoden, men ikke før den tid.

Nedreaas mener kvoten kan økes i løpet av noen år, men er bekymret for fiskens utvikling hvis man bestemmer seg for å fiske snabelueren i slike mengder.

Forslaget om neste års kvoter skal legges fram for politikerne. Nedreaas mener de bør høre på rådet fra forskerne.

– Det er politikerne som må bestemme dette til slutt, men jeg mener at norske og russiske forvaltere og politikere må gå forsiktig frem så lenge vi ikke kjenner påliteligheten av den nye beregningsmodellen, og inntil man får målt hele bestanden igjen, sier Nedreaas.

– Nå er det jo heller ikke bestemt hvilket politisk styre som skal bestemme dette, siden det er internasjonale bestemmelser for denne fisken. Uansett bør rådet vårt følges, sier forskeren.

Snabeluer

Snabelueren ble nesten utryddet på 90-tallet. Nå vil havforskerne fiske på den igjen, men i mindre mengder enn anbefalt.

Foto: Kjell A. Gamst / Havforskningsinstituttet

– Dumt hvis alt arbeidet er bortkastet

Nedreaas mener jobben man har gjort for å få fisken tilbake til å bli bærekraftig, er fantastisk. Han mener dette bør stå som et eksempel på at det er mulig å redde utrydningstruede arter så lenge man tenker seg om og er forsiktig med bestandene.

– Jeg syns det er fantastisk at vi har fått en fisk som var utrydningstruet til å bli bærekraftig igjen. Dette er et internasjonalt eksempel på at vi klarer å snu en negativ trend til noe positivt. Derfor er det så viktig at ikke kvoten blir så stor at fisken igjen havner på rød liste. Da er alt arbeidet over så mange år bortkastet.