Frykter for sauenæringen

Sauenæringen i Hemnes frykter at det ikke lenger blir mulig å drive med sau når forvaltningsplanen for rovvilt skal revideres.

Sau på sommeferie

Omtrent 40 000 sau beiter på østsiden av E6 i Nordland.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Tallene for jerv og gaupe i Nordland er nådd, men det er fortsatt for lite bjørn i forhold til det Stortinget har bestemt. Likevel er det store konflikter.

– Hvis forvaltningsområdet for rovdyr blir flyttet til E6, forsvinner de prioriterte beiteområdene. Det er på østsiden av E6 at vi har mest sau. Og hvis vi skal ha en forvaltning av en stamme med rovdyr som er tilsvarende det som er på svensk side av grensa, så er det ikke levelig å drive med sau, sier Oddrun Kyllingmo, leder i Hemnes sau og geit.

Ikke tatt stilling til endringer

Tomas Norvoll, leder i den politisk valgte rovviltnemnda, sier at det ikke er gjort noen vedtak.

– Det er overhodet ikke tatt stilling til om vi skal gjøre endringer og hvordan disse eventuelle endringene skal være. Vi har kun sagt at vi skal se på planen for å se om det er mulig å gjøre det på en bedre måte enn det dokumentet vi styrer etter i dag, sier Tomas Norvoll, leder i den politisk valgte rovviltnemnda.

(artikkelen fortsetter under)

Tomas Norvoll

Tomas Norvoll sier de i første omgang bare skal se på forvaltningsplanen.

Med bakgrunn i at antallet bjørn i Nordland er for lavt, er det blitt bestemt at man skal se om dagens forvaltningsplan kan forbedres.

Dette temaet skaper nemlig store konflikter i sauenæringen.

– Den forvaltningsplanen vi har i dag fungerer ikke optimalt, og vi ønsker å så om det går an å gjøre endringer på den som gjør at konfliktnivået blir lavere, sier Norvoll.

Starter i høst

Prosessen med å gå gjennom forvaltningsplanen har ikke startet enda. Den starter i høst. Ifølge Tomas Norvoll skal de holde en tett dialog i denne perioden.

– Vi skal gjøre det i tett dialog med alle dem som er interessenter i dette. Og det er ikke tatt stilling til om det i hele tatt skal bli gjort endringer. Vi har kun sagt at vi skal se på planen.

Kan bety slutten for sauenæringen

I dag beiter nærmere 40 000 sau på østsida av E6 i Nordland. Fortrenges disse vestover, tror Oddrun Kyllingmo det vil bety slutten for sauenæringen.

Tomas Norvoll i rovviltnemnda forsikrer at ei revidering av rovviltplanen vil gjøres i samarbeid med sauenæringa og andre involverte. Han sier at dagens forvaltningsplan blir et dårlig verktøy når bestandsmålet for bjørn ikke er oppnådd.

– Det som skjer da er at det ikke blir noe forskjell for beitebrukerne om de har dyrene i et beiteområde eller i et rovdyrområde. Så vi får ikke brukt de hjelpemidlene som er, og vi får ikke effektivt tatt ut rovdyr som er til skade sånn som situasjonen er nå. Og da får vi en veldig sterk konflikt, sier Norvoll.