Frykter for Norges fiskerykte

Mattilsynet er redd for at Norges rykte som
fiskeeksportør står i fare på grunn av uforsvarlig håndtering av fisk.

Torsk

Mattilsynet har funnet flere avvik i forbindelse med håndtering av fisk.

Foto: Nordli, Katrine / Aftenposten

Mattilsynet fant tidligere i år en rekke regelbrudd under inspeksjon hos de fire selskapene som laster frossenfisk, klippfisk og saltet fisk fra vogntog til konteinere i Oslo Havn.

Fisken blir sendt videre med skip fra Oslo til utlandet. Blant annet dreier det seg om klippfisk til Brasil og Portugal. Under inspeksjonen i mars ga Mattilsynet pålegg om utbedring. Da tilsynet kom på en ny inspeksjon i midten av oktober, var situasjonen uendret.

Tidligere i år var næringen i hardt vær i Nordland, da Mattilsynet aksjonerte mot Aker Seafood i Vesterålen.

Les: Seks hastevedtak på to år

Må stenge

Mattilsynet har nå gitt beskjed til to av firmaene om at de må stenge virksomheten før jul. De to andre selskapene la ned driften etter inspeksjonen i mars. Dermed blir det ingen fiskemottak igjen i Oslo, skriver Aftenposten.

- Operatørene har ikke vist vilje eller interesse for å imøtekomme kravene i forskriften. Vi har derfor gitt to operatører vedtak om stenging, sier seksjonssjef Christoffer Nielsen i Mattilsynet i Oslo.

Mattilsynet har blant annet avdekket at fisk ikke holdes frossen og at det er elendige forhold for personlig hygiene. Tilsynet så dessuten en person som urinerte bak en container under en av inspeksjonene.

Handler om troverdighet

Nielsen sier det ikke er forbundet helsefare med håndteringen. Men det er alvorlig at frossen fisk blir stående uten adgang til fryser.

Kvaliteten forringes og produktene kan få skader. Når Mattilsynet utsteder eksportsertifikater, går vi god for at frysekjeden er ubrutt og virksomheten godkjent. Dette handler altså om Mattilsynets, og Norges, troverdighet, sier Nielsen.