Frykter for Lofotfisket

- Seismikkskyting kan få fisken til å vandre andre veier, frykter Tom Tobiassen i Nordland fylkes fiskarlag.

Lofotfiske ved Røst

BEKYMRET: Nordland fylkes fiskarlag frykter at årets Lofotfiske kan bli av det magre slaget pga seismikksyting i barentshavet.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

- Det er helt utrolig at det tillates seismikk-skyting akkurat i den ruta som torsken vandrer fra Barentshavet og nedover norskekysten, sier Tobiassen.

Fiskerne er svært bekymret over økningen i seismikkskytingen under havbunnen, og krever full stans i månedene framover.

- Stans skytingen

- Norges Fiskarlag har bedt om at all seismikkskyting i nordområdene stanses mens torsken er på vandring fra Barentshavet til gyteområdene på norskekysten, sier Tobiassen.

Forskyvning

Undersøkelser som er gjort, viser at det er umulig å forholde seg til de tillatelsene som er gitt for seismikkskyting i forbindelse med oljeleting, mener Fiskarlaget.

Omsøkte områder som er kunngjort, forskyves i tid. Det vises til flere eksempler der tidsrommet for undersøkelser er forlenget med alt fra 14 dager til en måned.

- Uakseptabelt

- Dette er en utvikling som vi ikke på noen måte kan akseptere, sier Tom Tobiassen.

Han krever at det må søkes om ny tillatelse til seismikkskyting dersom den oppsatte planen ikke kan følges.

Støtte i stortingsmelding

I stortingsmeldingen som omfatter Forvaltningsplanen for Barentshavet, blir det spesielt fremhevet at det skal tas hensyn til fiskens gytevandring.

Tobiassen sier at vi nå er inne i den viktigste perioden der verdens største torskebestand er på gytevandring inn til kysten. Derfor er det nødvendig at Fiskeri- og kystdepartementet tar initiativ til å stanse seismikkskytingen i dette området.

Lite fisk

Norges Råfisklag har meldt om uvanlig lave fangster og manglende innsig av fisk i området fra Øst-Finnmark og til Senja.

- Det burde vært mye fisk på Tromsøflaket nå. Det er det ikke, sier Tobiassen.