Hopp til innhold

Har trukket inn 13 kilometer med garn i år: – Kan slå ut en hel årgang med laks

Flere tips fra publikum og et større fokus har gitt resultater i jakten på tyvfiskere.

Statens naturoppsyn på garntokt

Statens naturoppsyn har til sammen dratt opp over 13 km med ulovlige garn i år. Her er de ute på tokt.

Foto: SNO / Miljødirektoratet

I 2020 har Statens naturoppsyn (SNO) levert 78 anmeldelser for brudd på lakse- og innlandsfiskloven i Norge.

Dette tallet har allerede nærmest doblet seg siden 2018, da tallet var 44 anmeldelser. I Nordland ser SNO alvorlig på en økning i anmeldelser og inndragelser.

– På nasjonalt plan så er hovedinntrykket at ulovlig fiske går ned. Men så har vi noen regionale unntak, som for eksempel Nordland, hvor vi ser at det går opp, sier Arnstein Johnsen, seksjonsleder i kystseksjonen i SNO.

Også Vestland er et område som SNO kommer til å fokusere på fremover. I områder som Troms har derimot trenden vært nedadgående.

– I Troms, som har ligget høyest de siste årene, er antallet anmeldelser mer enn halvert.

Alvorlig for villaksen

At trenden er økende i Nordland er spesielt alvorlig, ettersom mange lakseelver holder enda på å komme seg etter utbrudd av en dødelig parasitt.

– I Nordland jobbes det med reetablering av flere laksestammer etter angrep fra parasitten Gyrodactylus salaris. Her er laksen spesielt sårbar. Hvis det ulovlige fisket fortsetter vil det ta lang tid før vi klarer å reetablere laksestammene, om det i det hele tatt er mulig, sier Johnsen.

– Hva er grunnen til at dere tar flere nå?

– Det er flere årsaker til det. Det at vi er til stede langs hele kysten og driver et risikobasert oppsyn er en av dem. Vi fokuserer innsatsen der sannsynligheten er størst for ulovlig fiske. Og at publikum har tipset oss mer og mer de siste årene.

Måten tyvfiskerne går fram på, er rett og slett at de legger garn i flytestilling for å fange alt fra laks, sjøørret og sjørøye.

– Man fisker på blandete bestander som skal inn til vassdrag for å gyte. Et ulovlig fiske av det omfanget vi ser i Nordland kan komme til å slå ut en hel generasjon med laks som skal opp i elvene, og da kan det ta flere år før laksebestanden er reetablert igjen.

Vefsna

Etter 40 år med parasittangrep, er Vefsna nå ren. I juni 2018 ble det tillatt å drive med laksefiske i elva. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Bratlie, Espen / Samfoto

Skader fisken

Til tross for en økning i antallet anmeldelser, er det en liten nedgang i mengden garn som er dratt inn på toktene til SNO.

– Vi har likevel dratt inn 13 kilometer med ulovlige garn langs kysten. De garnene vi tar består av lengre garnlenker og grovere tråd og maskevidde. Da er det vanskelig å se at dette kun er til eget bruk.

Bjørn Brodtkorb er leder for Vefsna fiskeforvaltning i Mosjøen. Han sier at de har slitt med parasittangrep i 40 år, men at de siden friskmeldingen i 2017 har jobbet hardt for å få etablert laksestammen i elven sin.

– Tyvfisket langs kysten har vært kjent i mange år, men økningen i anmeldelsene er vel fordi SNO har fått økte bevillinger og trålet mer langs kysten.

Han sier at de ikke har problemer med tyvfiske i elven sin, men at kriminaliteten langs kysten påvirker dem direkte på andre måter.

– Det blir jo et større press på laksestammen, i tillegg til at flere laks kommer for å gyte med skader fra garnene. Når de kommer inn i ferskvannet kan de lett utvikle infeksjoner og dø, noe som går utover de strenge kvotene våre for å ta fisk ut av elva.

Brodtkorb sier at de er fornøyd med SNOs arbeid mot tyvfiske. SNO sier selv at de kommer til å intensivere arbeidet fremover.

– Vi kommer til å spisse opp innsatsen opp mot det vi mener er problemområder. Nordland er ett av de og Vestland er et annet. Vi kommer til å være til stede i sesongen og holde et øye med utviklingen, sier Johnsen.