Frykter flere omreisende bander

Både politi og justispolitikere frykter nye strømmer av kriminelle øst-europeiske bander når Schengen-området utvides.

Innbrudd på City Nord

Innehaver Kari Ann Aasland ved Presis Ur og Gull på kjøpsenteret City Nord. Østeuropeiske kriminelle fikk med seg verdier for over én million kroner da de brøt seg inn i mars 2009.

Foto: NRK

EU jobber nå med å innlemme også Romania og Bulgaria i Schengen, noe som gjør at personer derfra kan reise fritt inn i Norge.

Det bekymrer Atle Roll-Mathiessen som er sjef for taktisk etterforsning i Kripos.

– Vi har jo sett når EU har blitt utvidet østover, schengensamarbeidet har blitt utvidet, så har vi et større innslag av borgere fra de landene i Norge som begår kriminalitet enn det var tidligere.

Bare i løpet av 2009 personer var personer fra Litauen, Polen og Romania involvert i rundt 9000 saker med vinningskriminalitet, ifølge tall fra Kripos.

Mobile bander

Denne uka ble to menn fra Litauen dømt til fengsel for et omfattende tyveriraid fra Mo i Rana i sør - via Vesterålen til Karasjok i nord.

I Hadsel kommune i Vesterålen frykter lensmann Trond Olsen at enda flere slike saker vil gå hardt utover poliets allerede knappe ressurser.

– Når vi bruker store ressurser på slike saker, må vi redusere på andre områder. Slike saker er veldig ressurskrevende for politiet å etterforske.

Trond Olsen

Lensmann Trond Olsen

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Fritt fram

Etter at land som Litauen og Polen ble innlemmet i Schengen-området har vinningskriminaliteten i Norge økt kraftig. Om kort tid kan trolig også kriminelle fra Romania og Bulgaria reise fritt inn i Norge når Schengen-området utvides ytterligere.

– Når romania og bulgaria får implementert schengen-avtalen for sine, så vil det gjøre det mulig ikke bare for borgere i disse to landene, men også borgere fra Moldovia med rumenske pass å bevege seg fritt innenfor Schengen, sier Roll-Mathiessen.

Han advarer nå mot at denne kriminaliteten bare vil øke i omgang.

Foreslår tiltak

Innbrudd City Nord

Tyvene tok seg inn i 'Presis Ur og Gull' gjennom taket på kjøpesenteret City Nord.

Foto: NRK

Leder for justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg deler bekymringen til politiet, og foreslår en rekke tiltak.

– For det første må man sikre bevilgninger sånn at vi får ansatt alle som går ut av politihøgskolen i jobb. Så må man styrke samarbeidet mellom politidistriktene. Det tredje er å gi ekstra ressurser til utrykningspolitiet, for å bruke den kompetansen som ligger der til kriminalitetsbekjempelse, sier Sandberg.

Fredag er det 10 år siden Norge ble en del av Schengen-samarbeidet, som i dag omfatter 26 land. Ifølge den norske EU-delegasjonen i Brussel håper EU å ha klar en tidsplan for innlemmelsen av også Rominia og Bulgaria før sommeren.

Innbrudd City Nord

Innbrudd City Nord

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK