Frykter demensbølge i Norge

I år 2050 vil antallet personer med demens i Norge være mer enn dobbelt så høyt som nå.

I rullestol.

FLERE DEMENTE: Fram til 2050 kommer antallet personer med demens til å være dobbelt så høyt som i dag. Årsaken er en kombinasjon mellom økt levealder og en voksende andel eldre over 65 år.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Det betyr en økning fra dagens 70.000 til 160.000.

Årsaken er kombinasjonen av den voksende andel eldre over 65 år og økt levealder, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge Nasjonalforeningen Demensforbundet er 80 prosent av beboerne på sykehjem demenssyke. Kun en brøkdel får et tilrettelagt tilbud. I tillegg mangler over 90 prosent av demenssyke som bor hjemme, et dagtilbud.

Dette står i sterk kontrast til regjeringens «Demensplan 2015», der det står at kommunene må øke dagaktivitetstilbudet.

- Mangelen på et dagtilbud kan føre til en raskere utvikling av sykdommen. Samtidig er det mange pårørende som sliter seg ut både psykisk og fysisk i mangel av avlastning.

- Mangelen på et tilrettelagt sykehjemstilbud fører til uro, engstelse og en raskere forverring av sykdommen, sier Ingunn Olsen i Nasjonalforeningen.