NRK Meny
Normal

Frykter laksesykdom skal spre seg til Norges største oppdrettsfylke

Pankreassykdommen har i lang tid skapt frykt hos oppdrettere på Vestlandet og i Trøndelag. Nå nærmer den seg Nordland.

Oppdrettslaks

Hver tiende oppdrettslaks i verden kommer fra Nordland og fylket har så langt vært skånet for større utbrudd av sykdommen.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

Så langt i år er 97 norske oppdrettsanlegg angrepet av den fryktede Pancreas disease (PD). Det er dobbelt så mange som i fjor.

De første tilfellene ble oppdaget i Hordaland på slutten av 80-tallet. Viruset spredde seg senere nordover langs kysten til Trøndelag. Også i Nordland har det vært oppdaget enkelttilfeller av sykdommen, men alle de tre nordligste fylkene defineres i dag som sykdomsfri.

Kjetil Korsnes

Førsteamanuensis Kjetil Korsnes ved Universitetet i Nordland frykter sykdommen skal få fotfeste i nord.

Foto: Privat

Oppdrettsnæringen i Nord-Norge har likevel stor grunn til å bekymre seg, mener førsteamanuensis Kjetil Korsnes ved Universitetet i Nordland.

– Det er en risiko som ligger der, for vi har viruset mer eller mindre på dørstokken til fylket.

Ti prosent av all verdens oppdrettslaks produseres i dag i Nordland og Korsnes mener situasjonen er alvorlig for oppdrettsnæringen i fylket.

– Vi bør være veldig på vakt. Man ønsker selvsagt ikke å få viruset inn i Nordland, som jo er det største oppdrettsfylket. Vi har all grunn til å bekjempe og forebygge spredningen, men over tid har det vist seg vanskelig.

Ulike strategier

Midt-Norsk Havbruk

I mai ble sykdommen påvist ved Midt-Norsk Havbruks anlegg i Nærøy i Nord-Trøndelag.

Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

Så langt har man blant annet forsøkt å stanse sykdommen ved å dele oppdretts-Norge i to deler, hvor den ene defineres som sykdomsfri.

Korsnes mener likevel det kan bli vanskelig å holde viruset i sjakk dersom næringen transporterer fisk over sonene.

– Vi har pekt på risikoen ved flytting av fisk. Det er krav om at man undersøker fisken for PD-virus før man får sende den, men all transport av fisk som kommer fra et område med en alvorlig sykdom inn i et område uten denne sykdommen, innebefatter risiko.

I mai ble viruset påvist ved et anlegg i Nærøy i Nord-Trøndelag. Dermed måtte de 1,4 millioner fiskene i anlegget slaktes. Eierne forventet at tiltaket ville gi selskapet et tap på om lag 30 millioner kroner.

En måned senere fikk Mattilsynet melding om at pankreassykdom (PD) også var oppdaget på oppdrettslaks i Bindal sør i Nordland.

Svært kostbart

Sykdommen forårsakes av de to virusvariantene SAV 3 og SAV 2. PD har ifølge Veterinærinstituttet utviklet seg til å bli en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag. Sykdommen påfører laksen store lidelser ved at flere organer slutter å virke, men den er ikke farlig for mennesker.

For å unngå lidelser hos laks som er syk, pålegger Mattilsynet konsekvent at oppdretteren slakter ned smittet laks umiddelbart. Dermed risikerer oppdrettere som har fått smitte i sine anlegg store økonomiske tap.

– Jeg tror vi skal klare å unngå en kollaps i næringen, men dersom sykdommen blir værende medfører det en betydelig kostnad for oppdretterne i form av økt dødelighet, sier Korsnes.

(artikkelen fortsetter under)

Fisk skadet av pankreassykdom

Pankreassykdom påfører laksen store lidelser ved at flere organer slutter å virke.

Foto: Veterinærinstituttet

Smitter mellom fisk

Ifølge Korsnes smitter viruset i all hovedsak mellom fisk, men han mener likevel at man ikke kan utelukke at viruset kan overføres fra mor til barn. Dermed er det en fare for at man kan frakte smolt som bærer viruset.

– Den type spredning blir ikke tatt hensyn til i dag. I dag er det kun den spredningen som foregår i sjøen man bekjemper. Vi har pekt på at man bør være føre var. Før man har skikkelige data på bordet, bør man være skikkelig varsom med flytting av fisk, sier Korsnes og understreker at næringen er opptatt av å minske transporten.

Ved Universitetet i Nordland jobber de med å kartlegge sykdomsbildet i Nordland. Selv om det i dag ikke er noen tegn på et større utbrudd i fylket, er potensialet for rask spredning mellom anleggene stor, dersom viruset får fotfeste.

Korsnes synes det er vanskelig å spå hva som vil skje i fremtiden.

– Oppdretterne er hvert fall veldig redde for å få sykdommen, så vil tiden vise hvor god forberedt man har vært. Jeg er redd for at sykdommen historisk sett sakte, men sikkert har krøpet nordover. Spørsmålet er hvor den stopper opp. Det er et helt åpent spørsmål.