Stortingsrepresentant: – Fylkeskommunen gambler med folks sikkerhet

Vikarer blir bedt om å føre hurtigbåter på ruter de ikke kjenner, hevder stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp). Hurtigbåtselskapets ansvar, svarer samferdselsråden.

Regine Normann til kai i Bodø

INNSTILT IGJEN: «Regine Nordmann» i nordruta av Nordlandsekspressen gikk heller ikke fredag.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Hurtigbåtpassasjerer i Nordland fortviler over flere innstilte avganger. Torsdag ble mer enn 20 passasjerer stående på kaia i Bodø.

Problemene har stått i kø for de nye, miljøvennlige prestisjebåtene i Nordland, som mange er avhengig av i et langstrakt fylke.

Fredag gikk heller ikke båten. Sykdom har satt ruta ut av spill – selv om vikarer har vært tilgjengelige, ifølge stortingsrepresentant fra Nordland, Dagfinn Olsen. (Frp).

– Årsaken til dette er at vikarene Boreal vil sette inn på ruta ikke er utsjekket. De er altså ikke kjent på ruta, sier Olsen.

Dagfinn Olsen

Stortingsrepresentant og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen, Dagfinn Olsen, reagerer på utviklingen langs nordlandskysten.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det er en sikkerhetsrisiko å sette opp sånne mennesker i jobb på en båt med 100 passasjerer som går i over 30 knop, i stummende mørke oppover langs kysten, sier han.

Skal ha nektet å ta båten fra kai

Olsen hevder at de som er utsjekket på ruta har nektet å ta båten fra kai, siden vikarene ikke holder mål.

– Det har vært normal praksis at nye navigatører skal utsjekkes på en tid hvor det er lyst, sier han.

– Ikke i mørketiden med en båt de har problemer med å kjøre inn, legger Olsen til.

Han oppfordrer nå samferdselsbyråd i fylket, Bent-Joacim Bentzen (Sp), til å handle – før båtene ender opp i farlige situasjoner.

– Fylket bør sørge for at selskap de har avtaler med er i stand til å levere i henhold til avtalen. At folk blir syk, det kan skje med alle. Men da må det være nok kompetanse til at man opprettholder ruteproduksjonen, sier Olsen.

Hurtigbåtene Elsa Laula Renberg og Regine Normann ligger til kai pga teknisk svikt.

Hurtigbåtene Elsa Laula Renberg og Regine Normann

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Bekymret over utviklingen

Det er Nordland fylke som har det øverste ansvaret for å ivareta ferge- og hurtigbåttrafikken overfor innbyggerne i Nordland.

– Det er de som må sørge for at nordlendingene ikke gambler med sikkerheten, sier Olsen.

Samferdselsråd Bentzen oppfordrer stortingspolitikeren fra Frp til å lese i mediene, og viser til NRKs sak torsdag:

Bent-Joacim Bentzen

Bent-Joacim Bentzen, samferdselsråd i Nordland.

Foto: Senterpartiet

– Vi kaller inn Boreal på teppet. Vi er bekymret over utviklingen og vil se om intensjonen i den kontrakten og tjenesten som vi betaler for Nordlands befolkning, blir oppfylt.

At ansatte har nektet å ta båten fra kai fordi vikarene ikke holder mål, var ny informasjon for samferdselsråden.

– Det kan ikke jeg ta stilling til. Jeg forventer at hvis det skjer slike tilfeller, så setter selskapet inn personell som er utsjekket. Det er deres oppdrag, sier Bentzen.

– Hvis Boreal har behov for å få inn mannskap, så må de svare på det, sier han.

– Ingen kommentar

Daglig leder i Boreal Sjø, Steinar Mathisen, sier at Elsa Laula Renberg er i rute, mens MS Regine Normann planlegges å ta opp normal rute fra Stokkvågen.

Steinar Mathisen, daglig leder Boreal Sjø AS

Steinar Mathisen, daglig leder Boreal Sjø.

Foto: Boreal

NRK har sendt spørsmål om ansatte har nektet å dra ut med båtene. I tillegg har vi på SMS bedt han svare på om vikarene er skikket til å kjøre ruta, og om de oppfyller kontrakten med fylkeskommunen.

– Vi ønsker ikke å kommentere ansettelsesforhold i media. Beklageligvis ble det ene fartøyet rammet av sykdom de siste dagene, men planlegges nå i rute, sier Mathisen.