NRK Meny
Normal

Frp beskylder fylkesrådslederen for krisemaksimering

– Fylkesrådslederen skaper uro i Nordlands befolkning, mener fylkestingspolitiker Allan Ellingsen (Frp).

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll avviser kritikken fra opposisjonen om at han krisemaksimerer når han varsler kutt i budsjettet på flere hundre millioner kroner.

TIL DEBATT: Fylkestingspolitiker Allan Ellingsen møtte fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) til debatt om det kommende fylkesbudsjettet på NRK Nordlands nyhetssending torsdag. T.h. programleder Gisle Forland.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll avviser kritikken fra opposisjonen om at han krisemaksimerer når han varsler kutt i budsjettet på flere hundre millioner kroner.

Både innenfor skole og samferdsel varsles store innsparinger.

– Vi jobber nå med å lage budsjettet for de neste fire årene, og skal snu alle steiner. Men når vi ser på de bevilgningene som vi ser ut til å få fra staten til å drive våre tjenester, kommer vi ikke unna kraftige kutt i den kommende perioden, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll til NRK.

Kutt i båtruter og skole

Fjerning av hurtigbåtruta Nordlandsekspressen, dyrere billetter, skolenedleggelser og ingen nye investeringene. Det er den økonomiske hestekuren fylkesrådet i Nordland vurderer for å få neste års budsjett i balanse.

Fremskrittspartiet på fylkestinget i Nordland mener fylkesrådslederen overdriver når han tar så hardt i.

20 millioner?

– Kanskje blir det bare snakk om 20 millioner kroner mindre til Nordland fylke. Da ser det ut som man skaper unødvendig uro, både blant innbyggerne og de ansatte i fylkeskommunen, sier fylkestingsrepresentant Allan Ellingsen (Frp).

Han mener bildet som nå tegnes er altfor dystert.

– I de tallene Arbeiderpartiet legger til grunn er det store usikkerhetsmomenter. Det kommer til å bli kompensert for kuttene i overføringene fra staten, sier Ellingsen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sier Nordland fylkeskommune har et ansvar for å budsjettere på en slik måte at fylket går med underskudd.

– Da blir situasjonen enda verre på sikt. Jeg føler også det er viktig å være åpen om de prosessene vi har og si fra når vi ser at vi er i ferd med å komme i store vanskeligheter.

Høyre: – Skjevfordeling

Hurtigbåten Steigtind, Nordlandsekspressen

Nordlandsekspressen mellom Sandnessjøen Bodø og Svolvær står laglig til for hugg. Ruta koster alene et sted mellom 60 og 70 millioner kroner.

Foto: Emil Indsetviken

Fylkesråd Beate Bøe Nilsen (H) for plan og økonomi sa til NRK onsdag at den store ferge- og båtsektoren i Nordland ikke ble ivaretatt da Stortinget vedtok kommuneproposisjonen.

– Utgifter til anbud for hurtigbåt og ferger har steget med 30 til 50 prosent siden 2012. Departementet har i sine beregninger brukt tall for 2012, som ikke fanger opp den enorme økningen i kostnadene vi har hatt på anbudssiden. Vi føler det er en skjevfordeling her, som man ikke har tatt hensyn til. Vi har bedt departementet om disse tallene for å kontrollregne dem, men det har vi ikke fått, sier Nilsen til NRK.no.

Tomas Norvoll mener Nordland fylkeskommune må forholde seg til de tallene departementet opererer med.

– Per nå har man fra statens side valgt å overføre penger fra nord til sør. Samtidig har man valgt å ha en lavere vekst i inntektene til fylkeskommunene. Alle fylkene får mindre enn de lå an til tidligere. samlet sett gir det oss en stor utfordring som vi må ta på alvor, sier Norvoll.

Brukte 100 millioner på Widerøe

Allan Ellingsen sier hans regjering er klar over at Nordland har nær en milliard i utgifter til samferdsel.

– Det som blir min utfordring blir å reise til Oslo og si at vi har veldig lite penger i Nordland, når Tomas Norvoll for ett år siden var med å spytte 100 millioner kroner av fylkeskommunens penger på å kjøpe Widerøe.

Fylkesrådets kuttliste skal være klar til fylkestinget 13. oktober. Fylkesbudsjettet skal behandles i desember.