Frp: – Ferge- og hurtigbåtrotet en farse

Fremskrittspartiet kaller ferge og hurtigbåt-rotet i Nordland en farse, og vil ha ESA til å vurdere om fylkeskommunen bryter anbudsregler.

Fergekai på Nesna

ANBUDSROT: I dag er det ferga «Petter Dass» i Boreal som trafikkerer sambandet Nesna-Levang. Fra nyttår skulle Torghatten Nord overta driften, men i november snudde Nordland fylkeskommune og utlyste anbudet ut på nytt.

Foto: Nordland fylkeskommune

Richard Dagsvik, som er leder for samferdselskomiteen i fylkestinget, reagerer på at en rekke anbud på ferge og hurtigbåt-samband i Nordland er blitt kansellert, for deretter å bli utlyst på nytt.

– En farse

Richard Dagsvik

Richard Dagsvik (Frp) er leder for samferdselskomiteen i fylkestinget i Nordland.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Det er en farse og en tragedie for dem som blir rammet. Det er ikke Nordland fylkeskommune verdig å drive samferdsel på dem måten vi har sett den siste tida, sier Ricard Dagsvik i Fremskrittspartiet i Nordland.

Den siste tiden er det skapt usikkerhet for framtida til en rekke viktige ferge og hurtigbåtsamband i Nordland. I forrige måned ble det kjent av fylkeskommunen for tredje gang utlyser anbud for Nesna-sambandene. Og nylig valgte man å kansellere anbudet for hurtigbåtruta til Træna fordi man ikke var fornøyd med det ene tilbudet man hadde fått.

– Hovedproblemet er at man innleder forhandlinger, bryter forhandlinger og bryter anbudskonkurransen gang etter gang med forklaringen om at de ikke får de prisene eller tilbudene man ønsker.

Nå vil Dagsvik ha EFTAs overvåkningsorgan, ESA, til å vurdere om fylkeskommunen har bryter lover og regler i forhold til EØS-avtalen.

– De bør se på om anbudsprosessene til fylkeskommunen oppfyller de kravene og reglementet man skal forholde seg til.

Har varslet gjennomgang

Bilferja Petter Dass

I dag er det Torghatten Nords konkurrent Boreal Transport som driver de to fergesambandene på Nesna.

Foto: Atle Markeng / NRK

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll har tidligere varslet en gjennomgang av arbeidsmetodene i egne rekker etter rot med anbudene.

Statens vegvesen jobber nå med å få en løsning på anbudsrotet rundt driften av fergene Levang-Nesna og Nesnaøyene. Fylkesråd for samferdsel Tove-Mette Bjørkmo (Ap) har lovet at det skal foreligge en løsning innen 1. januar.

Ifølge fylkeskommunens samferdselsavdeling er man sikret drift av Træna-ruta, Herøy-ruta og den såkalte Dønna-pendelen ut januar neste år – mens man jobber med å få på plass nye og mer langsiktige løsninger.

– Ikke ulovlig

Tove Bjørkmo(Ap), fylkedsråd for samferdsel i Nordland

Tove Bjørkmo (Ap), fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Ifølge Bjørkmo er det ikke ulovlig å trekke anbud fordi man ikke får den prisen man ønsker. Hun fnyser av Frps ønske om å la ESA vurdere lovligheten i anbudsrotet rundt Trænaruten, Hun sier også at det er helt lovlig å endre kriteriene fra ett anbud til neste.

– Jeg registrerer Dagsviks påstander. Men jeg tror alle er klar over at vi forholder oss til et strengt regelverk når det gjelder anbud. Ingen er tjent med at vi ikke forholder oss til loven. Da er det rett å avlyse når man ikke er innenfor de rammene som er satt i anbudet, sier Bjørkmo til NRK.

– Men er det lov å endre kriteriene for anbudet når man først har hentet inn et anbud?

Det er lov å gjøre dette dersom man avlyser, og så lyser ut på nytt igjen.

Ifølge samferdselsråden er anbudsprosesser svært kompliserte.

– I tillegg har vi ikke et marked. Det er to leverandører, og prisene er deretter. Det har vært mange uheldige omstendigheter rundt anbudsprosesser på sjø i Nordland. Vi har to store leverandører som har klart å levere inn tilbud med feil. Da er det slik at vi må ta noen grep for å sørge for at anbudene kan leveres riktig. Det har vi gjort, sier Bjørkmo.

– Får man på plass en langsiktig avtale om hurtigbåt til Træna-samfunnet etter 2015?

– Ja, det tror jeg absolutt. Da skal vi inn på de nye anbudsformene, sier samferdselsråd Tove-Mette Bjørkmo.