NRK Meny
Normal

Frp: – Det er bilistene som må betale når veiprosjektene går på en budsjettsmell

Fire bomfiansierte vegprosjekter i landsdelen vil koste over 2 milliarder kroner mer enn først planlagt. – Bilistene ender opp med regninga, sier Dagfinn Olsen, gruppeleder for Nordland Fremskrittsparti.

Dagfinn Olsen

Han synes det er interessant at dette tas opp, fordi det er noe galt når prosjektene blir så mye dyrere.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

NRK meldte tidligere i dag at fire vegprosjekter i landsdelen, som finansieres av bompenger, vil koster over to milliarder kroner mer enn først planlagt.

Bypakke Harstad står alene for halvparten av overskridelsene på veien i nord. Men også flere andre store bomvegprosjekt i landsdelen sliter. Bypakke Bodø, Hålogalandsbrua og E6 Helgeland Nord har sammen med Bypakke Harstad cirka to milliarder kroner i overskridelser.

Dagfinn Olsen i Fremskrittspartiet er ikke i tvil om hvem som punge ut når veibudsjettene sprekker én etter én.

– Til syvende og sist er det bilistene og innbyggerne som sitter med regninga på dette.

Han mener det er noe som er riv ruskende galt når prosjektene blir så mye dyrere.

– I mitt hode skyldes det at vi har politikere som sprer om seg med ønsker. Statens vegvesen stiller velvillig stiller opp og utreder. Man lager prosjekter som er useriøse og som kanskje ikke er mulig å gjennomføre, sier Dagfinn Olsen til NRK.

– Har ikke kontroll

Video LOVER PENGER TIL HÅLOGALANDSBRUA

Hålogalandsbrua er ei bru under bygging i Narvik kommune i Nordland. Den skal krysse Rombaken mellom Karistranda, 2,2 kilometer nordøst for Narvik sentrum, og Øyjord, ti kilometer sør for Bjerkvik.

Foto: Nyhetsspiller

Et nytt veiprosjekt som seiler opp nå, og som kanskje kommer med i neste Nasjonal transportplan er Hålogalandsveien. Hensikten med veien er å bedre framkommeligheten og redusere reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes.

– Kostnaden for å bygge ut Hålogalandsveien har steget fra 3,1 milliarder til 11,2 milliarder kroner. Jeg mener Vegvesenet i altfor stor grad får styre dette på egen hånd, når et prosjekt som Hålogalandsveien kan ende på en slik prislapp, mener Olsen.

Det er nye krav til veistandarder, nye tunnelforskrifter og innføring av 90-soner flere steder, har gjort at prisen har økt så kraftig.

– Her bør flere prosjekt tas ut for å få ned kostnaden. Går man inn og ser på prosjektet, er det en dobling av antall tunneler i forhold til utgangspunktet. Vi har ikke kontroll med hva Statens vegvesen gjør, og Vegvesenet lytter i altfor stor grad på lokalpolitikerne og deres ønsker, sier Olsen.

Han mener Samferdselsdepartementet bør gå inn på et tidlig tidspunkt og ta styring, og faktisk sørge for at de prosjektene som man vedtar, er de prosjektene som man utreder.

– Veiprosjektene må ikke endres på etter at de er vedtatt, mener han.

– Endringer naturlig

Prosjektsjef Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen Region nord sier at en såkalt konseptvalgutredning man har gjort på Hålogalandsveien har til hensikt å finne ut om og hva man skal planlegge.

– Dette er planlegging på et veldig grovt nivå. Det er naturlig at det skjer ting underveis i planlegginga, som det er knyttet stor usikkerhet til.