Hopp til innhold

– Vi taper arbeidsplasser så det synger etter

Nordland Frp ber regjeringen straffe trålere som ønsker å forlate landsdelen med rettigheter de har kjøpt billig. – Dette har blitt en prinsippsak for hele kysten, mener Frp-politiker.

Fiskeforedling, filetering

FOREDLING: Her fileteres fisk som er dratt i land i nord. Det er over 110 av disse arbeidsplassene som nå kan ryke. Flere steder i Nord-Norge pågår det nå en dragkamp om hvor trålerselskapene skal levere fisken.

Foto: NNN

Det hentes opp rekordmye torsk fra Barentshavet, men ved flere av landanleggene i nord står produksjonsbåndene tidvis helt stille.

I flere år har det pågått en langvarig strid om hvor trålerne som høster havene i Nord-Norge bør levere fisken for å få den behandlet.

De siste ukene har konflikten toppet seg med fakkeltog og saftige gloser. Nå ber Nordland Frp sin egen regjering om hjelp.

Landanlegg i fare for å bli lagt ned

Det er særlig det Røkke-eide selskapet Norway Seafoods ASA det stormer rundt.

Selskapets kvoter ble opprinnelig tildelt med formål om å sikre et minimum av råstoff til fiskerisamfunnene langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark.

Men de siste årene har stadig mindre fisk blitt levert til de lokale anleggene, noe selskapet begrunner med at landanleggene går med underskudd.

Manglende levering av fisk fører til permitteringer og flere anlegg står i fare for å legges ned. I januar kom nyheten om at Norway Seafoods ønsker å legge ned flere fiskebedrifter i Nord-Norge. I Hammerfest kan 110 arbeidsplasser gå tapt.

Både politikere, ansatte og lokale fiskere er i harnisk og føler seg lurt.

  • Hør radiosaken:
Dagfinn Olsen, gruppeleder FrP

VIL HA REGJERINGEN PÅ BANEN: Nordland Frp vedtok i helga at dersom eierne av trålerne ikke leverer fisken der fartøyene hører hjemme, skal fiskerettighetene inndras. Gruppeleder Dagfinn Olsen setter sin lit til at saken tas opp av regjeringen.

Foto: Torbjørn Brovold/NRK

– Får ikke engang ta i fisken

Nordland Frp mener også at tråler-konfliktene har nådd nye høyder og ber regjeringen ta grep.

– Vi taper arbeidsplasser så det synger etter når trålerne ikke leverer fisk der de skal, mener FrP-politiker Atle Olsen i Bø i Vesterålen.

Han mener saken har vokst til å bli en prinsippsak som gjelder hele kysten.

I Olsens hjemkommune har det nylig vært en debatt om fiskeriselskapet Nergård som har solgt sin industriplikten til Bø kommune for 19 millioner kroner. På den måten åpnes med det for å endre dagens virksomhet til alternativ bruk av anlegget og produksjon.

– Slik som det er i dag kan trålerne dra til Oslo eller langt nede i Europa for å selge fisken, mens de som var tiltenkt å produsere fisken får ikke engang ta i den. Det sier seg selv. Hvis trålerne skal få lov til å levere fisk der de selv vil, da forsvinner arbeidsplasser og fraflyttingen skyter fart.

Vil frata fiskerrettigheter

Nordland Frp vedtok i helga at dersom eierne av trålerne ikke leverer fisken der fartøyene hører hjemme, skal fiskerettighetene inndras.

Gruppelederen for Fremskrittspartiet i Nordland, Dagfinn Olsen, sier de nå vil sørge for å få saken behandlet av regjeringen.

– Utgangspunktet for kvotene var at dette skulle skape arbeidsplasser. Når det ikke skjerm må man sørge for å refordele disse konsesjonene til kystflåten. Det som nå kan skje, det er en tragedie ut ifra hva som var hensikten med disse konsesjonene.

Norway Seafoods hadde mandag ettermiddag ikke mulighet til å gi en kommentar til denne saken.

Norway Seafoods: Må ha tydelige retningslinjer

Norway Seafoods presiserer i en epost til NRK at de forholder seg til de retningslinjene som er fastsatt av myndighetene, men at de må ha retningslinjer som gjør det mulig å drive økonomisk bærekraftig.

– Det er en betydelig avstand mellom fiskeripolitikken som er ønsket fra enkelte hold på kysten, de regulereringer som eksisterer og det som er økonomisk bærekraftig. Dette har vært tydelig i mange år. Regjeringen har varslet en regionalisering av leveringsplikten og vi håper at dette vil medføre retningslinjer som er klare, enkle å håndheve og økonomisk bærekraftige, og som alle berørte parter kan forholde seg til, sier konsernsjef Thomas Farstad.

  • Se videoer:
Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 90-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene. Nå er det opprør i Nord-Norge. Ansatte og politikere mener at Aker Seafoods bryter løftene sine ettersom stadig mer av fisken havner på filetfabrikker i Kina. Røkke avviser kritikken: - Hvis andre mener så innlyst intelligent at det vi gjør er feil, kan de kjøpe bedriften av meg. Ingen kommer, de bare kritiserer.
Det kommer sterke reaksjoner på at Røkke-eide Norway Seafoods ønsker å legge ned flere fiskebedrifter i Nord-Norge. 
Flere kystordførere frykter nå regjeringa vil tillate at planene blir gjennomført.