Hopp til innhold

Frp vil åpne for kraftutbygging i en av Norges viktigste lakseelver

Nordland Frp krever at regjeringen omgjør vedtaket om å verne Vefsna mot vannkraftutbygging. – Ingen vernevedtak er bygd i stein, sier statssekretær.

Vefsnvassdraget

VERNET I 2009: Vefsna ble tungt regulert på 50-tallet da Gluggvasselva, Elsvasselva og flere mindre vassdrag ble overført til Røssvatnet under Røsåga-utbyggingen. Det har lenge pågått en debatt om elva skal bygges ut i større skala eller ikke, men etter den rødgrønne regjeringen fikk makten i 2005, har Statkraft skrinlagt planene.

Foto: Per Smørvik

Valglogo

– Vi mener det er på høy tid at regjeringen og samarbeidspartiene åpner opp for gjennomgang av verneplanene som hindrer ei utbygging av vassdraget, sier

fylkestingspolitiker Richard Dagsvik (Frp)

Vefsna ble tungt regulert på 50-tallet da Gluggvasselva, Elsvasselva og flere mindre vassdrag ble overført til Røssvatnet under Røsåga-utbyggingen. Men i juni 2009, at et flertall på Stortinget sa ja til å verne Vefsna. Dermed satte det en stopper for planene både Statkraft og Helgelandkraft hadde lagt for ei utbygging av vassdraget.

Richard Dagsvik

Fylkestingspolitiker Richard Dagsvik (Frp)

Foto: Kari Skeie / NRK

Frp og Richard Dagsvik mener dette vernet ble alt for omfattende.

– Vernepolitikken som har blitt ført i mange år må bli sett på med nye øyne. Vi ønsker en omkamp på en del av de vernevedtakene som den rødgrønne regjeringen gjorde.

Han er forsiktig med å mene at alle vassdrag skal bygges ut.

– Men innen vassdragsvern og skogvern har det gått for langt. Vi må utnytte den vannkraften vi har mye bedre enn vi kan i dag med de strenge vernebestemmelsene, sier han.

Holder døra på gløtt

Vakre Vefsna
Foto: Morten Eriksen

Og nå kan det se ut som regjeringa er åpne for å se på vernet av Vefsna på nytt. Til våren kommer den nye Energimeldingen fra regjeringen, og her vil også tidligere vernevedtak bli sett nærmere på.

– Vi skal ha et langsiktig perspektiv på kraftsystemet vårt i den nye Energimeldingen. Det er ingen tvil om at den regulerbare vannkraften vil være viktig. Denne kraften vil øke i verdi i tiden framover og derfor har olje- og energiministeren vært tydelig på at det vassdragsvernet vi ser i dag ikke nødvendigvis vil se likedan ut i framtiden, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Elnar Remi Holmen.

Viktig lakseelv

Idyll ved Vefsnavassdraget
Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Med sine 16 mil er Vefsna en av de viktigste lakseelvene i Norge – med historiske fangster på opp mot 20 tonn i løpet av en sommer. Det var rike briter på 1800-tallet som gjorde Vefsna kjent. På 1960-tallet kjøpte Volvo-konsernet opp fiskerettighetene, og nøt godt av de rike fiskeforekomstene. Men lakseparasitten gyro satte en stopper for eventyret.

Rotenonbehandlinga av Vefsnavassdraget er det største enkeltstående tiltaket mot Gyrodactilus Salaris i Norge. Etter at norgeshistoriens største plantegiftbehandling ble igangsatt i 2011 har 300.000 liter rotenon sørget for at millioner av fiskeliv har gått tapt for at villaksen skal få en mulighet til å komme tilbake til Vefsna igjen.

Så langt har kampen mot Gyrodactilus Salaris kostet over 155 millioner kroner. I løpet av de neste fem årene er Vefsna underlagt et strengt overvåkingsregime, og ordinært fiske vil ikke bli tillatt etter planen i 2017.

Langs hver ei lakseelv vokser det opp en stamme med ildsjeler. Alle er de levende opptatt av laksens ve og vel. Men ikke alltid er de like enige om virkemidlene som gagner laksen.