Frp tilbake, Rødt og MDG fram i Nordland

Fremskrittspartiet er valgets taper i fylkestingsvalget i Nordland, mens Rødt og Miljøpartiet De Grønne er vinnerne.

Fra valgsendinga i Nordland

Arbeiderpartiet jubler over første prognose.

Valglogo
Politisk kommentator Stein Sneve

Politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland.

Foto: Vilde Bratland Erikstad/NRK

Når man ser på tallene for kommunevalget går dette mot en tung kveld for Frp – om tallene holder seg. Partiet ligger med åtte prosent når forhåndsstemmene på kommunevalget er talt opp. Da er alle kommunene slått sammen.

– Men det er bare 21 prosent av stemmene som er talt opp – og mye kan endre seg utover kvelden, sier Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland.

Nedgang i forhåndsstemmene

Eivind Undrum Jacobsen, politisk kommentator i NRK Nordland

Politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Majoriteten som har forhåndsstemt har gitt sin stemme til Arbeiderpartiet. 34,3 prosent oppslutning er status etter at forhåndsstemmene er talt opp.

– Det er en nedgang i forhåndsstemmene i Nordland, og Bodø spesielt. Mye av det skyldes at man har gått bort fra muligheten for å stemme elektronisk i Bodø, sier Eivind Undrum Jacobsen, politisk kommentator i NRK Nordland.

Høyre ligger foreløpig med 20,7 prosent av stemmene når alle kommunene er slått sammen.

Politiske kommentatorer i NRK Nordland og Avisa Nordland, Eivind Undrum Jacobsen og Stein Sneve analyserer de første prognosene valgnatta.

Politiske kommentatorer i NRK Nordland og Avisa Nordland, Eivind Undrum Jacobsen og Stein Sneve analyserer de første prognosene valgnatta.

Gode tall for Ap

Hvis man ser på fylkesvalget går det mot en jubelkveld for Arbeiderpartiet. Så langt har partiet en oppslutning på 38,6 prosent idet 17,2 prosent av stemmene er opptelt.

– Hvis dette resultatet står seg, er det et sensasjonsvalg for Arbeiderpartiet i Nordland, sier Undrum Jacobsen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) har tro på en valgnatt som går Arbeiderpartiets vei.

– For oss er det viktig, både i fylkeskommunen og i kommunene, at vi gjør et så godt valg som mulig, slik at vi har sterke kort på hånden når forhandlingene starter.

Dårligere for Frp

På fylkesnivå går det mot et dårlig valg for Frp. Her står partiet med 10,6 prosent. Det er 4,8 prosentpoeng tilbake fra forrige fylkestingsvalg og hele 8,2 prosentpoeng tilbake fra siste stortingsvalg.

– Det er lenge siden man har sett så dårlige tall for Frp. Partiet har tradisjonelt stått sterkt i fylket, sier Undrum Jacobsen.

Høyre litt tilbake

Rødt får ifølge prognosen 5,5 prosent oppslutning, en framgang på henholdsvis 1,9 og 3,9 prosentpoeng fra de to siste valgene. Rødt ligger i likhet med Miljøpartiet De Grønne an til å øke sin representasjon i fylkestinget, selv om antall representanter er redusert.

– Vi er kjempefornøyd. Temperaturen er høy, og vi er spente. Det er ingen tvil om at Nordland trenger et sterkt grønt parti, sier Sunniva Edvardsen, som er 2. kandidat på lista til MDG i Bodø.

Høyre går bare går litt tilbake og ligger an til 19,4 prosent oppslutning på fylkesvalget.

Dersom det var stortingsvalg, forteller prognosen om følgende mandatfordeling: Ap 4, H 2, Frp 1 (-1), Sp 1, SV 1 (+1). SV-mandatet i den tidlige prognosen er et utjevningsmandat.

Fra valgnatta i Nordland