FrP stuper på ny meningsmåling

Ferske meningsmålinger fra Nordland viser at Fremskrittspartiet går kraftig tilbake, mens Senterpartiet har størst fremgang. – Oppsiktsvekkende om dette blir valgresultatet, sier FrP

Meningsmåling Nordland

InFact Norge AS har gjennomført spørreundersøkelsen blant befolkningen i Nordland fylke. «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på da?». Her ser du differansen mellom stortingsvalget i 2013 og den nye meningsmålingen.

Foto: NRK

På bestilling fra NRK og Avisa Nordland har InFact gjennomført en meningsmåling blant velgerne i Nordland. Den viser at Fremskrittspartiet som eneste parti i fylket ville ha mistet en av sine stortingsrepresentanter om dette ble valgresultatet.

Fremskrittspartiet sin gruppeleder i Nordland, Dagfinn Olsen, lar ikke de dystre tallene ødelegge sommerhumøret. Han mener målingene må tas seriøst, men håper at ikke resultatet blir seende slik ut neste sommer.

Dagfinn Olsen

Gruppeleder i FrP Nordland, Dagfinn Olsen, mener at meningsmålingen ikke stemmer overens med målingene på landsbasis.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det ville vært oppsiktsvekkende om dette blir valgresultatet. Nå tror jeg at det er mer nyansert enn denne målingen, jeg er ikke sikker på om den har truffet godt heller, når man ser på hvordan vi ligger an på landsbasis, sier Olsen.

Senterpartiet fornøyd

Målingene gir FrP en oppslutning på 11,6 prosent, de blir dermed forbigått av Senterpartiet, som ifølge målingene nå er det tredje største partiet i fylket. En konsekvens av regjeringen sin politikk, mener gruppeleder i Senterpartiet, Siv Mossleth.

Siv Mossleth, leder i rovviltnemda i Nordland

I Senterpartiet er gruppeleder Siv Mossleth godt fornøyd med målingene. – Det viser at folk ikke ønsker den sentraliseringen og kommunereformen som regjeringen har lagt opp til, hevder hun.

Foto: Nordland fylkeskommune Thor-Wiggo Skille

– Jeg er veldig fornøyd. Det viser at folk ikke ønsker den sentraliseringen og kommunereformen som regjeringen har lagt opp til, og at de ser på Senterpartiet som en nødvendig motmakt.

Og mens høyre holder stand som nest størst i Nordland, øker Arbeiderpartiet forspranget og får en oppslutning på 37,3 prosent. Fylkesleder Bjørnar Skjæran tror de borgerlige, og spesielt Fremskrittspartiet skal få slite frem mot valget neste høst.

Løftebrudd

– Jeg tror at veldig mange er skuffet over de løftebruddene vi har sett. Det er vel ingen parti som har vært i regjering i Norge som har levert så lite i forhold til det forventingene de selv skapte. Her skulle man fjerne alt av bompenger, man skulle gi skattelette mellom 50 og 100 milliarder og det var ikke måte på hva man skulle bruke penger på, hevder Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran.

Fremskrittspartiets Dagfinn Olsen skylder på sine samarbeidspartnere i regjeringen for at ikke alle løftene ble innfridd.

– Skatteletten kan vi si vi har innfridd på, men bompenger har vi nok ikke innfridd på, men det naturlig. Vi har ikke 50 prosent oppslutning, og vi fikk ikke styre alene, så da er det slik at når alle de andre er opptatt av at det skal betales bompenger, så må vi nok bare bøye oss. Men jeg tror nok at resultatet hadde vært mye verre for nasjonen om Framskrittspartiet ikke hadde sittet ved makta. Jamfør samferdsel, innvandring og slike ting, mener Olsen.

Meningsmåling Nordland

Liste

Oppgitt

Valg 2013

Endring

Mandater

Mandater 2013

Endring

Ap

37,3%

35,1%

2,2

4

4

Frp

11,6%

18,8%

-7,2

1

2

-1

H

19,5%

21,2%

-1,7

2

2

Krf

4,1%

3,7%

0,4

V

2,9%

3,7%

-0,8

SV

4,9%

5,2%

-0,3

Sp

12,2%

6,9%

5,3

1

0+1

Rødt

2,9%

1,6%

1,3

MDG

2,1%

2,0%

0,1

Andre

2,7%

1,9%

0,6