Frp om forslaget om to sykehus på Helgeland: – Direkte useriøst

I går anbefalte administrerende direktør i Helse Nord at det skal være to sykehus på Helgeland. Men dette forslaget er allerede stemt ned i Stortinget, sier Fremskrittspartiet.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet mener forslaget fra administrerende direktør i Helse Nord er useriøst. – Jeg mener at det er et direkte useriøst forslag, sier helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Thrilleren om hvor det skal være sykehus på Helgeland fortsetter. I går kom administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, med sin anbefaling.

Han vil at det skal være to sykehus i regionen. Ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn. I tillegg skal det bygges et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Vorland holdt pressekonferanse onsdag kveld.

– Jeg forslår en to-sykehusmodell. Men jeg ser på det som ett sykehus lokalisert på to plasser. Det vil da være noen felles funksjoner. Akuttkirurg og akutt indremedisin. En del andre funksjoner kommer bare til å bli på ett sykehus, sa Vorland.

I dag reagerer helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen, kraftig.

– Jeg mener at det er et direkte useriøst forslag. Et helt tilsvarende forslag ble diskutert og debattert i Stortinget 26. november i år og ble nedstemt.

Forslaget som Stortinget stemte ned, gikk ut på å utrede to lokalsykehus på Helgeland med fullverdige akuttfunksjoner. Forslaget kom fra Senterpartiet, men fikk bare støtte fra Arbeiderpartiet.

Bruun-Gundersen mener dette er identisk med anbefalingen fra Vorland. Neste uke skal styret i Helse Nord ta stilling til saken.

– Jeg mener at forslaget i realiteten allerede er nedstemt. Jeg ser derfor ingen grunn til at styret i Helse Nord skal legge vekt på denne innstillinga. Jeg mener Stortinget allerede har sagt fra at vi ikke skal ha en tosykehusmodell. Styret kan se bort fra innstillinga.

Lars Vorland under pressekonferanse

IKKE RIKTIG: Lars Vorland sier at forslaget hans og forslaget Senterpartiet fremmet på Stortinget ikke er samme forslag.

Foto: Janni Elena Hvidsten Evensen / NRK

Avviser anklagene

Lars Vorland selv sier at forslaget hans og det Senterpartiet kom med til Stortinget er to vidt forskjellige. Forskjellen ligger i arbeidsoppgavene.

– Det er ikke riktig. Senterpartiet ville ha to like sykehus. Disse sykehusene skal fungere som ett sykehus fordelt på to steder, og hver for seg skal de gjøre forskjellige ting. Det som er felles er at de har akutt indremedisin og akutt kirurgi.

Vorland sier at det som er uavklart i situasjonen nå er hvor fødetilbud og bukkirurgi skal legges.

At ordføreren i Vefsn, Berit Hundåla (Sp), kom med skarp kritikk mot forslaget,

– Jeg har forstått det slik at også Mosjøen har gått inn for ett sykehus i Sandnessjøen, og da har det ikke kommet fram at de vil opprettholde sykehuset i Mosjøen. Tre sykehus er rett og slett for mye.

– Hun sier at du ikke har lyttet til fagmiljøene og ikke har tenkt på rekrutteringsproblemer?

– Det er altfor lettvint å si noe sånt. Ett stort sykehus vil rekruttere bedre enn to, men dette er ikke to små lokalsykehus. De som får disse spesialfunksjonene får store fagfelt. Hadde det bare vært rekruttering, så hadde sykehuset blitt lagt til Mo i Rana siden dette rekrutterer best. Det sier både samfunnsanalysen og ressursgruppen.

I dag tar Helse Nord-direktøren sitt valg om Helgelandssykehuset.

Se pressekonferansen med Helse Nord-direktøren fra onsdag kveld.

Helseministeren har siste ord

I dag er det tre sykehus på Helgeland. Befolkninga på i underkant av 80 000 innbyggere har sykehus i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen.

Vorland sitt forslag er én av flere anbefalinger som helseminister Bent Høie får lagt på sitt bord. På nyåret tar han den endelige avgjørelsen.

Helseminister Bent Høie møter leder for bunadsgeriljaen i Sandnessjøen Line Rønning Føsker i Mosjøen.

STORT ENGASJEMENT: Det er helseminister Bent Høie (H) som til slutt bestemmer hvor det skal være sykehus på Helgeland. Her møter han leder for bunadsgeriljaen i Sandnessjøen, Line Rønning Føsker, etter et møte med lokale ordførere i Mosjøen i oktober.

Foto: Kari Skeie / nrk

Fra før har administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, anbefalt ett stort sykehus i Mo i Rana og et mindre i Sandnessjøen. Styret i Helgelandssykehuset mener ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn er det beste. En ekstern ressursgruppe mener det bør være ett stort sykehus i Mo i Rana. Fylkestinget i Nordland vil ha et stort sykehus i Sandnessjøen og omegn og et lite i Mo i Rana.

I går vedtok Fremskrittspartiet sin stortingsgruppe at det skal være ett stort sykehus på Helgeland og at det skal ligge sør for Korgfjellet.

– Et av de gode argumentene om hvorfor man ikke skal ha en tosykehusmodell er at det ikke er en robust struktur for framtida. Det vil bare føre til en intern strid mellom de to sykehusene som vil kjempe for sitt pasientgrunnlag. Det er ikke en bærekraftig løsning, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Venstre ikke enig

I regjeringspartiet Venstre er helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad ikke enig med Frp.

Han mener anbefalingen fra Vorland ikke er strid med forslaget om som Stortinget stemte ned.

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg kan ikke se at Vorland gjør noe annet enn å følge opp en prosess som har startet med at man har gått fra ett stort sykehus til to. Nå får vi se hvor veien bærer etter det.

Grimstad liker forslaget til Vorland.

– Vorland sitt forslag er fornuftig. Et sykehus plassert på to steder. Vorland mener at dette er mulig å opprettholde rent faglig og rekrutteringsmessig.

Grimstad mener at det framover blir vanskelig å se bort fra at det skal være to sykehus på Helgeland. At det også må være en form for funksjonsdeling mellom et sykehus i Mo i Rana og et sør for Korgfjellet er også vanskelig å se bort ifra, mener Grimstad.

Avventende

I Høyre sier helsepolitiker, Sveinung Stensland, at partiet har respekt for prosessen lokalt og avventer behandlingen i styret i Helse Nord.

– Men det er grunn til å samle fagmiljøene og styrke sykehusmiljøet sør for Korgfjellet. Samtidig må vi ta geografien med i beregningen og sørge for at også Mo i Rana har et godt tilbud.

Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti leder Helsekomiteen på Stortinget. Han sier partiet ennå ikke har tatt stilling.

– Før Helse Nord har hatt sitt styremøte skal jeg som leder av Helsekomiteen være forsiktig med å mene noe veldig sterkt. Jeg skal la styret få jobbe i fred.

Bekkevold sier han kommer til å lytte til både fagfolk, ordførere, fylkesting og det styrene kommer fram til.

– Dette er en sak som kommer på statsrådens bord, men vi blir jo med i diskusjonene, sier Bekkevold.