NRK Meny
Normal

Frp går for delt baseløsning

Fremskrittspartiet går inn for ei delt baseløsning mellom Bodø og Ørland. Det er klart etter partiets stortingsgruppe har behandlets Forsvarets langtidsplan i dag.

Jan Arild Ellingsen

Jan Arild Ellingsen (FrP) mener det er viktigere å beholde de to kompetansemiljøene vi har i dag på Ørland og i Bodø.

Foto: Per Arne Juvang

Fremskrittpartiets forslag blir 7,2 milliarder kroner dyrere enn regjeringens plan med Ørland og en framskutt base på Evenes.

– Vi mener at dette er småpenger å regne i et 40-års perspektiv, sier forsvarspolitisk talsmann i Frp, Jan Arild Ellingsen.

Spleiselag

Han mener det er viktigere å beholde de to kompetansemiljøene vi har i dag på Ørland og i Bodø.

– Forsvaret selv mener også at dette er den beste løsningen med tanke på styrkeproduksjon, ser man bort ifra kostnadene.

I tillegg ønsker Frp å få til et spleiselag for å flytte rullebanen i Bodø.

– Støyen gjør at Forsvaret har behov for å flytte rullebanen. Avinor har behov for å ruste opp rullebanen, og dette er det satt av 50 millioner til på langtidsbudsjettet. Bodø har behov for å få frigjort næringsarealer, og de med disse tre aktørene får vi et spleiselag for å flytte rullebanen. Det er til beste både for Forsvaret og for Bodø kommune. Det er en god løsning, sier stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (FrP).

Høyre vil ha minibase i Bodø

Mens forsvarsminister Espen Barth-Eide går for Ørland og Evenes vil Høyres stortingsgruppe ha en permanent framskutt base i Bodø.

Høyre mener at samfunnet ikke vil akseptere at Forsvaret forlater Bodø etter 60 år uten å rydde opp etter seg og ta et medansvar for byens videre utvikling.

– Om Bodø skal kunne videreutvikles som by, må rullebanen før eller siden flyttes. Dette krever et reelt spleiselag fra alle aktører, noe som i et helhetlig samfunnsøkonomisk perspektiv kan gi gevinst for alle, mener Høyre.

Fra før av er det klart at forsvarsministeren, Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Senterpartiets gruppe går for framskutt base på Evenes.
Må dele regninga

Lokale aktører har kommet med løfter om betydelige tilskudd. Dette er ei forutsetning, samtidig som Samferdselsdepartementet må gå aktivt inn i saka på vegne av sivil luftfart, heter de i Høyres pressemelding.

– Det er en meget klar forutsetning for Høyre at Forsvaret ikke blir sittende med regninga alene. Disse faktorene vil avgjøre om Bodø-alternativet er mulig å realisere, mener Høyre.

Stortinget avgjør saken 14. juni.