Fritt fram i kraftmarkedet

Private aktører kan herje fritt i kraftmarkedet etter ny EFTA-dom hjemfallsretten. Det mener jussprofessor.

Rånåsfoss kraftstasjon
Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

- Alle vannkraftkonsesjoner gitt etter EØS-avtalen i 1994 er i praksis blitt evigvarende nå.

Det sier jusprofessor Olav Kolstad ved Universitetet i Oslo, etter Efta-dommen tirsdag om hjemfallsordningen for norske fossefall.

Tirsdag slo Efta-domstolen fast at de norske hjemfallsreglene for vannkraftverk er urettferdige og i strid med EØS-reglene.

Forskjellsbehandlingen mellom offentlige og private skal bort. Private aktører kan ikke pålegges å tilbakeføre sine konsesjoner til Staten etter 60 år.

Kan eie vannkraft evig

Dommen innebærer blant annet at private aktører kan se på sine rettigheter til vannkraft som evige, mener Kolstad.

- Vilkårene i konsesjoner til private som gjelder hjemfall og tidsbegrensning faller bort. Konsesjonen som sådan faller ikke bort, sier Kolstad.

- Derfor står man igjen med en konsesjon uten tidsbegrensning for private, sier Kolstad.

Dette betyr ikke bare at private konsesjoner etter 1994 kan ses på som evige, mener jussprofessor Kolstad. Men også at kommunene nå står fritt til å selge sine evigvarende konsesjoner uten begrensninger.

Kommuner kan selge dyrt

- Da har kommunene kjøpere som er villige til å gi mye mer enn tidligere. Nå trenger nemlig ikke kjøperne å forholde seg til at rettighetene må gis tilbake til kommunene etter 60 år, mener Kolstad.

I saken rundt hjemfallsretten har det vært mye fokus på at kommunene må gi fra seg sine rettigheter. Men pr i dag er ikke dette aktuelt, mener Kolstad.

- Det kan nok hende at staten kommer opp med en slik løsning. men pr i dag må vi forholde oss til dagens lovverk der alle konsesjoner er uten vilkår om hjemfall eller tidsbegrensning, sier Kolstad.