Hopp til innhold

Friskmelder norsk oppdrettslaks

Innholdet av medisinrester i norsk oppdrettsfisk er ubetydelig, viser undersøkelser gjort for Mattilsynet. – Ikke verdt papiret det er skrevet på, mener Kurt Oddekalv.

Laks

FRISKMELDT: Norsk oppdrettslaks er friskmeldt av Mattilsynet.

Foto: Francisco Negroni / Scanpix/AFP

Overvåkingen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk, konkluderer Mattilsynet i en pressemelding.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening er ikke overrasket over resultatene.

– Dette viser at det som myndighetene har sagt om at norsk laks er like trygg å spise som før. Kontrollrutinene rundt produksjonen av laks og det ferdige sluttproduktet er svært strengt i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i FHL til NK.no.

Årlig kartlegging

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) kartlegger årlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte legemidler og andre fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk. 2009-resultatene er nå klare, og viser ingen funn av ulovlige legemidler.

Innholdet av lovlig brukte legemidler og andre fremmedstoffer var langt under internasjonale grenseverdier.

Fant ikke lusemidler

Oppdrettsfisken ble også analysert for å finne mulige spor etter lusemidler. Det ble ikke funnet spor av de omdiskuterte legemidlene diflubenzuron eller teflubenzuron i noen av prøvene. I én av 79 prøver ble det funnet rester av et lusemiddel som tilsettes fiskefôret, emamektin benzoat. Konsentrasjonen lå godt under internasjonalt fastsatte grenseverdier.

Innholdet av miljøgiftene dioksin og PCB ligger rundt 10 prosent av EUs øvre grenseverdi for disse stoffene, skriver NIFES.

Oddekalv kritisk

Kurt Oddekalv med monstertorsk

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

Foto: Norges Miljøvernforbund

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund, som i vår gikk kraftig ut mot norsk sjømatnæring er kritisk til rapporten fra Mattilsynet.

– Dette er gamle tall. Prøvene ble tatt i 2009, bare to måneder etter at legemidlene diflubenzuron og teflubenzuron ble tillatt brukt i Norge. Ikke så rart at stoffene ikke ble funnet i fisken da. De har bare sjekket 330 fisk, noe som er et altfor lavt tall. Det tilsvarer ikke en promille av de 350 millioner oppdrettsfisk som finnes i norske merder, sier Oddekalv.

Han mener rapporten er et bestillingsverk.

– Useriøst og lite troverdig. Det er norske myndigheter som styrer Mattilsynet, og dermed bukken som passer havresekken, mener han.