NRK Meny
Normal

Frimurer sikter seg inn på fylkestinget

En av Arbeiderpartiets sikre kandidater på lista foran fylkestingsvalget i Nordland er distriktssekretær i Fellesforbundet – og medlem i Frimurerlosjen. – Uheldig at en sentral politiker er med i en lukket losje, mener kritikerne.

Per Christian Brennvik Jacobsen

TAUS BRODER: Per Christian Brennvik Jacobsen sikter seg inn mot en fast plass på fylkestinget etter høstens valg. – Jeg kan ikke uttale meg med om mitt medlemskap i Frimurerlosjen, sier distriktssekretær i Fellesforbundet Per Christian Brennvik Jacobsen.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Per Christian Brennvik Jacobsen fra Bodø er foreslått på 13. plass på Arbeiderpartiets nominasjonsliste foran fylkestingsvalget i Nordland. Det ikke mange vet er at distriktssekretæren i Fellesforbundet også er medlem i Frimurerlosjen.

Frimurerringen på hånda er ingen hemmelighet, men distriktssekretæren i Fellesforbundet vil ikke svare på spørsmål om sitt medlemskap i losjen.

Per Christian Brennvik Jacobsen, frimurerer-ring

Frimurerringen på handa er ingen hemmelighet, men distriktssekretæren i Fellesforbundet vil ikke svare på spørsmål om sitt medlemskap i losjen.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Knut Petter Torgersen, Nordland Arbeiderparti

Arbeiderpartiveteran Knut Petter Torgersen, som er leder i partiets fylkestingsgruppe i Nordland.

Foto: Arbeiderpartiet
– Det blir feil dersom jeg skal uttale meg om dette overhodet. Jeg burde sikkert sagt noe om det, men det skal jeg gjøre når nominasjonskomiteen har sagt sitt 8. november, sier Per Christian Brennvik Jacobsen til NRK.

Statsråd trakk seg ut

Kombinasjonen politikk og frimureri har vært gjenstand for kritisk søkelys ved flere anledninger. Kritikken har gått på at lojaliteten til losjebrødre er så sterk at det kan være vanskelig å opptre uhildet som politiker.

I 1993 kom det fram at daværende helseminister Werner Christie (Ap) var frimurer. Christie tok konsekvensen av uroen i forbindelse med hans losjemedlemskap og valgte å trekke seg fra Frimurerlosjen fordi medlemskapet kunne skape mistro til hans habilitet.

At en Arbeiderpartipolitiker ligger an til å bli valgt inn i fylkestinget er med i en lukket losje passer dårlig med åpenhet i politikken, mener kritikerne. Særlig på venstresida i norsk politikk er det mange som er kritisk til medlemskap i lukkede fellesskap.

– Uheldig

En av dem er Arbeiderpartiveteran Knut Petter Torgersen, som også er leder i partiets fylkestingsgruppe i Nordland.

– Jeg synes ikke noe særlig om frimurerordenene koblet opp mot det politiske miljøet. Han tilhører en organisasjon som driver en virksomhet utenfor det offentlige rom. Som politiker er vi avhengige av tillit. Vi er avhengig av åpenhet for å ha tillit til demokratiet og det politiske system. Derfor har vi denne prinsipielle holdningen, sier han til NRK.

– Viktig med åpenhet

Lederen Ida Marie Pinnerød i Bodø Arbeiderparti sier at hun langt på vei deler det synet Torgersen har på saken.

– I Bodø Arbeiderparti mener vi det er viktig med åpenhet, og det gjelder også våre folkevalgte.

Pinnerød vil ikke kommentere spesielt nominasjonen foran fylkestingsvalget.

– Nominasjonsmøtet med rundt 100 delegater er suverent når de gjelder å avgjøre hvem som til slutt skal stå på lista. Vi i kommunepartiet diskuterer selvsagt hvem som er foreslått på forhånd, sier hun til NRK.

Utelukker ikke medlemskap

Det er assisterende partisekretær Odd Erik Stende i Arbeiderpartiet enig i.

–Som parti ønsker vi mest mulig åpenhet om medlemskap og eventuelle bindinger fra våre tillitsvalgte.

Likevel utelukker ikke medlemskap i frimurerlosjen medlemskap i Arbeiderpartiet.

– Det er kommune- og fylkestingsloven som regulerer om den enkelte er valgbar og det er medlemmene i Arbeiderpartiet som gjennom demokratiske prosesser velger hvem som skal ha tillitsverv hos oss, sier Stende til NRK.

– Burde bytte ring

Også for mange i fagbevegelsen rimer det dårlig med losjemedlemskap og politiske verv, sier fylkessekretær i El- og It-forbundet, Ulf Iversen.

– Dersom vi skal representere fagbevegelsen, skal vi komme fra det åpne rom og ikke det lukkede rom, sier han.

Selv kunne Ulf Iversen aldri vært losjemedlem.

– Per Christian Brennvik Jacobsen har sikkert en personlig grunn for å være losjemedlem. Det må være hans sak, men det er problematisk å representere lukkede rom inn i det åpne rom. Dette gjelder både for fagbevegelsen og Arbeiderpartiet.

Men å utestenge folk synes Iversen blir feil.

– Det må være opp til dem selv å gjøre denne vurderingen. Per Christian bør gå denne runden med seg selv.

Full enighet om lista

For lederen i nominasjonskomiteen i Nordland Arbeiderparti, LO-sekretær Rita Lekang er helheten på listen det viktigste. Hun vil ikke si hva hun synes om å ha en frimurer på 13. plass.

Rita Lekang

TAUS: Lederen i nominasjonskomiteen i Nordland Arbeiderparti, LO-sekretær Rita Lekang vil ikke si hva hun synes om å ha en frimurer på 13. plass.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Vi uttaler oss ikke om enkeltpersoner på lista som blir sendt ut. Men det er full enighet om lista. Den er satt sammen basert på geografi, kjønn, alder og yrkesbakgrunn. Den er nå sendt ut til kommunepartiene, slik at de kan bearbeide den og eventuelt komme med nye forslag til nominasjonsmøtet 8. november.

– Men visste du at han er frimurer?

– Jeg skal uttale meg om dette når alt er klart, sier Rita Lekang.

– Ikke problem

Distriktssekretæren i Fellesforbundet avviser at losjemedlemskapet har vært et problem for fagbevegelsen.

– Det har aldri vært et problem til nå, og jeg ser heller ikke at det skulle være et problem i framtida.

– Har du fått godkjenning fra øverste hold i Fellesforbundet?

– Det kan jeg heller ikke svare på. Det kan godt tenkes at min sjef har sjekket opp i dette, men det har jeg ingen formening om.

– Har du vært redd for at dette skulle komme opp i forkant?

– Det har jeg aldri tenkt på. Det har aldri vært diskutert verken i partiet eller fagbevegelsen. Ikke som jeg har vært med på i alle fall.

– Er du redd for å bli kastet fra lista på grunn av frimurerringen?

– Det får vi se på. Det kan jeg heller ikke uttale meg om.

LO-huset i Bodø

Her jobber Per Christian Brennvik Jacobsen som distriktssekretær i Fellesforbundet, rett over Fylkeshuset i Bodø.

Foto: Barbro Andersen / NRK