Frilansfotograf må i fengsel for fire voldtekter

En mann i 30-årene fra Salten er dømt til seks og et halvt års fengsel for voldtekt av fire jenter, blant dem en mindreårig. Lang saksbehandlingstid hos politiet gir mannen omfattende strafferabatt.

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik og aktor, statsadvokat Thor Erik Høiskar

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik representerte fire av de fem fornærmede. Her sammen med aktor Thor Erik Høiskar.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Frilansfotografen sto i Salten tingrett tiltalt for voldtekt av fem jenter, tre av dem i bevisstløs tilstand. En av de fornærmede var kun 14 år da voldtekten skal ha skjedd.

I den ferske dommen fra tingretten er mannen dømt til seks år og seks måneders fengsel for fire voldtekter. Straffen er noe lavere enn aktors påstand på sju og et halvt års fengsel.

Mannens forsvarer Hilde Guldbakke skal nå gå igjennom dommen med sin klient.

– Han er naturlig nok kjempelei seg for ikke å ha blitt hørt og trodd på. Han har gitt uttrykk for at han ønsker å anke dommen. Nå er at vi skal gå nøye gjennom dommens premisser før en anke blir tatt ut. Vi må se på det som dreier seg om straff og det som dreier seg om erstatning, sier Guldbakke.

– Et gjennomgående møster

Sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik skriver i dommen at domfellelsen i utgangspunktet medfører en samlet straff på åtte år.

– Retten er ikke i tvil om at tiltalte har brukt sin virksomhet som fotograf og mulighet for å bli fotografert for å komme i kontakt med jenter, herunder for å ha sex med dem. Dette framstår som et gjennomgående mønster, heter det i dommen.

Retten er imidlertid kritisk til politiets lange saksbehandlingstid, som de mener krenker Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Derfor har mannen fått redusert straffen med halvannet år.

Avviste anklagene

Voldtektene skal ha skjedd i perioden 2005-2011, men saken har i flere perioder hatt lang liggetid hos politiet, noe de har beklaget tidligere.

Forsvarer Hilde Guldbakke

Advokat Hilde Guldbakke representerte mannen i 30-årene i tingretten.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Under hovedforhandlingen i Salten tingrett avviste mannen voldtektsanklagene mot ham, og han og de fornærmede hadde svært ulike forklaringer.

Mannen hevdet at den seksuelle omgangen med fire av de fem fornærmede var frivillig, mens han nektet for å ha hatt samleie med den femte, som på den tiden var 14 år gammel.

Retten mener det derimot er bevist utover enhver rimelig tvil at han voldtok fire av jentene, tre av dem i bevisstløs tilstand.

Til tross for at mannen ble frifunnet for den ene voldtekten han sto tiltalt for, er han i tingretten dømt til å betale erstatning til samtlige fem fornærmede. Totalt er beløpet på 775.000 kroner.

Glad for å bli trodd

I tillegg er mannen i 30-årene dømt for besittelse av flere tusen bilder og videoer som viser seksuelle overgrep mot barn.

Noen av disse bildene skal mannen selv ha tatt, og viser blant annet seksuell omgang med en av de fornærmede.

Deler av det omfattende beslaget ble vist frem i retten.

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik representerer fire av de fem fornærmede, og sier de tar dommen med lettelse.

– De er glad for at de er blitt trodd. De har ventet lenge på denne dagen, sier Hammervik til NRK.

Ti år etter at hun anmeldte en mann for voldtekt, er hun nå klar for å legge de vonde opplevelsene bak seg. 24-åringen er én av de fornærmede i den omfattende overgrepssaken i Salten tingrett, det en mann står tiltalt for voldtekt av fem unge kvinner.

Under rettssaken snakket en av de fornærmede med NRK om tiden etter anmeldelsen, og hva hun skal gjøre etter rettssaken.