Hopp til innhold

Frifunnet for Dønna-drapet: – Handlet i nødverge

45-åringen som i september ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Dønna i desember i fjor er nå frifunnet i Hålogaland lagmannsrett.

Øksa brukt i Dønna-Drapet, mener politeit på Helgeland

DØDE ETTER ØKSEANGREP: Det var torsdag 12. desember 2013 at Bjørn Roar Teigstad (43) ble funnet død i et bolighus på Dønna i Nordland. Politiet mente denne øksen var drapsvåpenet.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Min klient er veldig lettet. Akkurat nå har han litt vanskelig for å ta det inn over seg. Han har sittet lenge på fengslingssurrogat, med frihetsberøvelse et helt år. Det er ikke lenger grunnlag til å holde min klient under tvungent psykisk helsevern, sier 45-åringens forsvarer Victoria Holmen til NRK.

Dømt i tingretten

Victoria Holmen

45-åringens forsvarer Victoria Holmen.

45-åringen ble i september i år dømt for ha slått Bjørn Roar Teigstad (43) flere ganger i hodet, hvorav minst en gang med den butte enden av en øks. Teigstad døde av hodeskadene han ble påført.

Dommen fra Alstahaug tingrett ble anket, og i dag falt dommen i Hålogaland lagmannsrett.

«Etter en samlet vurdering har lagmannsretten funnet det bevist utover en enhver rimelig tvil at 45-åringen i sitt hjem var utsatt for verbale og fysiske angrep fra avdøde, og var berettiget til å forsvare seg», skriver Hålogaland lagmannsrett i dommen.

– Lagmannsretten kunne ikke utelukke at min klient ble utsatt for et ulovlig angrep, sier Victoria Holmen til NRK.

– Alvorlig

Hålogaland lagmannsrett understreker at å drepe noen i nødverge er svært alvorlig.

– Det skal således mye til for å godkjenne dette som lovlig nødverge. (...) Lagmannsretten finner den foreliggende situasjon ikke godtgjort utover rimelig tvil at 45-åringen ved å forsvare seg med øksa har overskredet grensen for lovlig nødverge.

En handling foretatt i nødverge er lovlig. Vilkårene for overføring til tvungent psykisk helsevern er da ikke oppfylt, heter det i dommen.

45-åringen frifinnes også for krav om erstatning og oppreisning til avdødes etterlatte.

Satt lenge i varetekt

Det var torsdag 12. desember 2013 at Teigstad ble funnet død i et bolighus på Dønna i Nordland.

En 45 år gammel mann ble pågrepet 13. desember og varetektsfengslet. Det var 45-åringen selv som varslet politiet og han forholdt seg rolig helt til ambulanse og politi kom. Han ble pågrepet uten dramatikk.

Etter pågripelsen nektet han imidlertid å forklare seg for politiet. Det standpunktet sto han fast på helt til rettssaken startet i Alstahaug tingrett i august i år.

– Psykotisk

Dødsfall på Dønna

En 45 år gammel mann ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Dønna i desember i fjor.

Foto: Trine M. Albrigtsen

I tingretten ba forsvarer Allan Rognan om full frifinnelse, men han ble ikke hørt. I stedet dømte Alstahaug tingrett mannen til tvunget psykisk helsevern.

Etter en samlet vurdering fant retten at det ikke er tvil om at tiltalte var psykotisk, og at han derfor ikke var tilregnelig på tidspunktet da han begikk drapet.

Den 45-årige mannen anket ikke punktet i dommen fra tingretten hvor han ble erklært psykotisk.

Ifølge forsvarer Victoria Holmen vil han likevel slippe ut fra tvunget psykisk helsevern.

– Når han ikke har gjort en handling som er straffbar, skal han heller ikke ilegges noen form for tvunget helsevern.

Hun tror ikke saken vil bli anket videre.

– Aktor har selvsagt mulighet til det, men jeg kan ikke se at det er begått noen feil verken rundt lovtolkning eller saksbehandlingen i denne saken, sier forsvareren til NRK.

Riksadvokaten avgjør

Statsadvokat Hilde Stoltenberg, som har vært aktor i saken, skal finlese dommen, og deretter vurdere om dommen blir anket.

– Det er Riksadvokaten som tar den endelige beslutning om dommen skal ankes eller blir stående, sier hun til NRK.