Fremskynder beredskap

Strenge karanteneregler i enkelte kommuner og et ønske om minst mulig reising gjør at Helgelandssykehuset innfører vaktberedskap innen psykisk helse og rus fra og med i dag, 25. mars. Dette skal begrense behovet for å transportere pasienter til Bodø. Etter planen skulle den nye vaktordningen tre i kraft fra 20. april. Det skriver Helgelandssykehuset i en pressemelding.