Freder fire kulturminner

Riksantikvaren og Kystverket skal nå frede fire viktige kulturminner fra Nordland. Formålet med fredinga er å bevare viktig havnehistorisk og fiskerihistorisk anlegg i Norge, og flere steder i landet blir også blir fredet. Stedene som er valgt ut er Skjærvær utenfor Vega, Nesland stø i Flakstad kommune. Helgelandsflesa i Sømna og Husholmen fyrlykt i Vågan.