Victoria (22) frustrert over fraværsgrensa: – Vi må få en løsning som fungerer

Elever skal holde seg hjemme med symptomer, men skolen skal igjen ha legeerklæring. Det skaper frustrasjon og stress for både helsevesenet og elevene.

Victoria Elisabeth Andal (22), elev på Bodø videregående skole og leder av Fauske AUF

Victoria Elisabeth Andal er oppgitt over at elevene på videregående skole igjen må levere legeerklæring for ikke komme over fraværsgrensa.

Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– Kommunen gir oss beskjed om å være hjemme med symptomer, men skolen roper med en gang man nærmer seg 10 prosent fravær.

Victoria Elisabeth Andal er oppgitt og irritert. NRK møter henne på vei til fastlegen for å hente en legeerklæring.

De siste dagene har hun vært dårlig og hun hoster. Dermed må hun holde seg hjemme, hvis hun skal forholde seg til rådene fra helsemyndighetene. Utfordringen er bare fraværsgrensa.

Andal tar påbygging til generell studiekompetanse. Hvis fraværet blir for stort og hun ikke kan dokumentere sykdommen med legeerklæring, kan hun risikere å ikke få karakterer i enkelte fag.

– Det gjør det vanskelig, sier hun.

Fikk bruke egenmelding

Under pandemien innførte regjeringen et unntak. Da var det nok med egenmelding hvis man var over 18 år, og melding fra foreldrene hvis man var under 18.

11. oktober ble ordningen med egenerklæring fjernet. Siden da har det bare vært legeerklæring som gjelder. 22-åringen er klar på at man burde hatt mulighet til egenmelding en stund til.

– De dagene jeg har vært hjemme har jeg studert like hardt som før. Men jeg vil ikke smitte noen, sier hun.

Økt arbeidsbelastning

Hun får støtte fra fastlegene. De har merket økt arbeidsbelastning etter at den midlertidige egenmeldingsordningen ble fjernet.

– Vi har opplevd det som negativt, sier Marius Edvardsen.

Han er fastlege ved Mørkved legesenter og hovedtillitsvalgt for legene i Bodø kommune.

Fraværsordningen ble innført i 2016. Etter det skjøt arbeidsmengden for fastlegene i været. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det var 30 prosent flere legebesøk i aldersgruppen 16 til 18 år sammenlignet med høsten før.

Marius Edvardsen, fastlege Mørkved legesenter og tillitsvalgt for legene i Bodø kommune.

Marius Edvardsen er fastlege ved Mørkved legesenter og hovedtillitsvalgt for legene i Bodø.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– For det første så er det en mistillitserklæring fra skoleverket overfor elev og foreldre. For det andre så er det en ekstra oppgave for oss som allerede er ekstremt presset på tid og arbeidsoppgaver, sier Edvardsen.

En utfordring flere elever møter nå, er at legene ikke vil møte elevene som har luftveisinfeksjoner.

– Disse skal konsulteres på andre flater, og man skal som hovedregel kanskje ha videokonsultasjon eller en telefonkonsultasjon, sier han.

Mener fraværsgrensa har fungert

Rektor Nina Røvik ved Bodø videregående skole mener fraværsreglene har fungert godt fram til pandemien kom. Elevene hadde mye mindre fravær, men så kom pandemien og muligheten til egenmelding.

– Vi ser at en del elever har utnyttet muligheten til egenmelding, det kunne de ikke gjøre med fraværsgrensa, sier hun.

rektor1

Nina Røvik er rektor for rundt 1300 elever. Hun mener fraværsgrensa har fungert godt.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Rektoren poengterer at det ikke er meningen at elevene skal springe til legen med en gang de blir syk.

– Elevene kan ha 10 prosent udokumentert fravær i fagene. Den tiden disponerer de selv. Det er først når de overskrider den tiden at de må ha dokumentasjon, sier Røvik.

Forstår utfordringen

– Vi har stor forståelse for at det er tøft for elevene.

Det sier utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand.

Hun er klar på at Senterpartiet og regjeringen ønsker å få på plass det hun kaller mindre rigide, byråkratiske og mer rettferdige regler for elevene.

– Da er vi opptatt av at vi skal få gjort endringer og gjøre endringer som ivaretar hensynet til elevene, men også til læringen de skal sitte igjen med.

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Marit Knutsdatter Strand (Sp) vil gjøre endringer i fraværsreglene.

Foto: Sigrid Havig Berge

Men først er de opptatt av å få på plass et nytt statsbudsjett. Dermed kan elever se langt etter endringer i fraværsregler i år.

– Nei, det stemmer. Det ber vi om forståelse for også. Nå er det viktig for oss å si at vi vil gjøre endringer, men også at vi tar oss tid til å lytte til innspill sånn at elever og lærere blir hørt i det arbeidet som skal skje.

Ber kunnskapsministeren ta grep

Victoria Elisabeth Andal er selv leder av Fauske AUF. Nå fester nå sin lit til kunnskapsministeren.

– Jeg håper at kunnskapsministeren tar tak og sier at dette ikke fungerer. Vi må få en løsning som funker for elevene så hverdagen blir mye enklere.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er forelagt kritikken i saken. Hun svarer kort i en e-post:

– Regjeringens mål er selvfølgelig at elevene skal være mest mulig til stede på skolen. Vi vil forbedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk. Det er også uheldig at fastlegenes knappe tid tas opp av elever med forkjølelse. Derfor vil jeg se på muligheten for å utforme fraværsreglene på en bedre måte, slik at reglene er både nyttige og mer tilpasset dagens skole, skriver hun.