Fraværet i Nordland nesten halvert: – Svimlende bra!

Fylkesråd for utdanning Hild Marit mener dette beviser at fraværsgrensen fungerer. Elevorganisasjonen er helt uenig.

Fylkesråd Hild Marit Olsen

FORNØYD: Fylkesråd for utdanning i Nordland er glad for framgangen tallene viser, men ikke alle er like enige.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fraværet i videregående skoler har gått ned med 40 % etter innføring av fraværsgrensen i fjor høst. Det viser tall fra utdanningsdirektoratet som ble lagt frem i dag.

Snittfraværet har gått fra fem til tre dager.

Frafallet er likt

– Vi syns selvsagt at det er veldig bra at fraværet har gått ned, men det vi ser er at frafallet er ca. det samme, sier leder i Elevorganisasjon Nordland Catinka Steinback Sørensen.

I Nordland har det vært en markant nedgang i fraværet som tilsvarer 250.000 færre fraværstimer. Bare i Bodø har fraværet blitt redusert med 45.000 timer.

Fraværsgrensen trådte i kraft skoleåret 2016/17 og det har vært store uenigheter rundt skolepolitikken. Selv om statistikken tyder på at fraværet har hatt en nedgang, så sier det ingenting om frafallet av elever som har sluttet eller ikke fått vurdering i fag. Elevorganisasjonen i Nordland syns ikke det er bra at umotiverte elever møter opp på skolen på grunn av redselen for å stryke i et fag.

Catinka Steinback Sørensen, Leder for Elevorganisasjonen i Nordland

UENIG: Leder for Elevorganisasjon i Nordland syns det er bra at fraværet har gått ned, men frafallet er ca. det samme.

Foto: Jonas Milne / Elevorganisasjonen

– Regjeringen skryter mest over at fraværet har gått ned, og det er som sagt bra, men det er frafallet som er viktigere for oss. Elevundersøkelsen sier at motivasjon dette skoleåret har gått ned. Dette har ikke skjedd på flere år, sier leder i Elevorganisasjon i Nordland Catinka Steinback Sørensen.

– Svimlende gode tall

– Det er veldig positive og svimlende tall som sier noe om at elevene faktisk er på skolen, sier fylkesråd for utdanning i Nordland Hild Marit Olsen (Ap).

– Det er ingenting hos oss som tyder på at antallet sluttere øker, tvert imot har vi hatt en tendens over tid og den har ikke endret seg, i form at det er færre som slutter i videregående skoler. Antallet som gjennomfører går oppover i Nordland der vi har hatt en veldig positiv utvikling, sier Hild Marit Olsen

Lærer og elever i klasserom under gruppearbeid
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sluttrapport til høsten

Den mye omtalte fraværsregelen sier at elever som har mer enn ti prosent fravær i ett fag ikke vil få karakter i faget. Regelen ble innført fra skoleåret 2016–2017.

I enkelte tvilstilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opptil 15 prosent. Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert for eksempel sykdom, organisasjonsarbeid, eller politiske verv.

Den første delrapporten i evalueringen av fraværsgrensen kommer i løpet av høsten, og sluttrapport skal leveres høsten 2019.