Fratrer som rådmann i Sørfold

I en pressemelding sendt ut av Sørfold kommune mandag kveld, informerer ordfører Lars Evjenth at rådmann Ørjan Higraff fratrer sin stilling som rådmann 31. oktober 2017. Higraff gis studiepermisjon frem til han blir pensjonist 30. september 2018. I pressemeldingen står det at det ikke blir gitt ytterlige kommentarer i saken.