Hopp til innhold

Fratrer som fylkesdirektør – får 12 måneders etterlønn

Nina Ellingsen Høiskar fratrer i dag stillingen som fylkesdirektør for utdanning og kompetanse.

Det skriver Nordland fylkeskommune i en melding.

Det er et enstemmig fylkesråd som har vedtatt at Høiskar går på dagen.

Hun har vært fylkesdirektør for utdanning siden 2017,

Ved fratredelse inntrer en etterlønn på 12 måneder, som ble kontraktsfestet allerede ved tiltredelse. Dette er standard i arbeidsavtalene for fylkesdirektørene. Partene er enige om at fratredelsesklausulen benyttes, skriver fylkeskommunen. 

Det tilsvarer en etterlønn på over en million kroner, ifølge Avisa Nordland.

Ifølge Avisa Nordland som har fått innsyn i fylkesrådets behandling av saken, har det over tid har vært utfordringer i forholdet mellom fylkesrådet og fylkesdirektøren.

– Det har ført til at det har vært vanskelig å få frem saker til politisk behandling på en tilfredsstillende måte innen ulike ansvarsområder som avdelingen har, heter det i dokumentet.

Fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik sier at Høiskar har gjort en stor og omfattende jobb for både ungdom og voksne i utdanning i Nordland i en rekke år. 
– Nina Ellingsen Høiskar har vært med på flere store løft av spesielt videregående skole i fylket vårt, og når hun og fylkeskommunen nå går hver sin veg, ønsker jeg henne lykke til videre. Hun har mye å bidra med, med den solide erfaringen hun har på sitt fagområde, sier han. 

–Jeg har hatt ei flott tid i fylkeskommunen med et svært meningsfullt oppdrag og har satt stor pris på samarbeidet med både ledere, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen, sier Høiskar. 

Det blir nå satt i gang en prosess for å rekruttere ny fylkesdirektør. Det skjer gjennom ordinær, offentlig stillingsutlysning. I en periode vil det derfor bli konstituering i stillingen som fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, frem til tilsettingsprosessen er ferdig og ny fylkesdirektør er på plass.

Nina Ellingsen Høiskar, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune.
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK