Hopp til innhold

Framgang for de borgerlige

Høyre og FrP fosser fram på en ny meningsmåling Infact har gjort for NRK Nordland. De borgerlige kan nå bli størst i fylketinget.

Meningsmåling Infact, august 2010

FRAMGANG FOR HØYRE OG FRP: Meningsmålingen avdekker økt oppslutning om FrP og Høyre blant velgerne.

Foto: Grafikk / NRK

Dette kan gi flere nye ordførere til FrP, og dersom trenden også kommer til å gjelde for fylkestingsvalget kan Senterpartiet, FrP og Høyre i Nordland kan få tilnærmet rent flertall i et nytt fylkesting.

Fagsjef i Infact, Knut Weberg, tror det er flere grunner til at Høyre og FrP går så kraftig fram på meningsmålingen.

– Dette kan nok ha sammenheng med spørsmålet om olje og gassleting utenfor Lofoten og Vesterålen, men det kan samtidig være en indikasjon på litt regjeringsslitasje.

– Ellers avdekker målingen at dette er trender som også er landsrepresentative. I og med at vi er i en situasjon hvor småpartiene sliter veldig, generelt over hele landet, er det naturlig at Fremskrittspartiet og Høyre får en god andel av de stemmene.

– Dette kan være en del av forklaringen, sier Weberg til NRK.no

Kommunevalg i dag

Meningsmålingen svarer på spørsmålet om hva folk vil stemme på dersom om det var kommunevalg i dag,

Men hvis tallene også gjelder for fylkestinget, ville det gitt et regimeskifte i fylkespoitikken.

Høyre- og FrP-toppene i fylket har lenge følt at det kan gå mot at Arbeiderpartiet må gi makta til andre.

De to partiene har fridd til Senterpartiet, men fylkesleder i Nordland Senterparti, Ola Smeplass holder foreløpig kortene tett inntil brystet.

– Det er veldig hyggelig at Dagfinn Olsen og FrP, ønsker å ha oss med på et trepartisamarbeid her, men det er ingenting som er formalisert. Det vi har gjort så langt er å stemme for samme langtidsbudsjett i fylket.

– Der er vi nå og det er ikke noe samarbeid på gang. Vi registrerer at folk ønsker oss med på laget og er glad for det, men vi har ikke bundet oss til noen side i forbindelse med det kommende kommune- og fylkestingsvalget, sier Smeplass.

– Naturlig for FrP

Dagfinn Olsen mener ikke uttalelsene fra Sps Ola Smeplass er foruroligende.

– Det må være opptil en hver og gjøre sine vurderinger. Vi har i allefall valgt å si at vi ser det som naturlig fra vår side at vi ønsker Senterpartiet med på laget, sier Olsen.

Småpartiene i et nytt fylkesting ser fortsatt ut til å spille en viktig rolle i den neste dannelsen av en fylkesregjering.

Sp må avgjøre selv

Fylkesrådsleder Odd Eriksen fra Arbeiderpartiet sender allerede ut nå noen røyksignaler om å vinne tilbake Senterpartiet slik at hans parti kan regjere også i en ny periode.

– I dag har vi et godt og fungerende fylkesråd. Vi arbeider godt i lag og er i stand til å skape resultater.

– Det var faktisk ikke Arbeiderpartiet som kastet ut Senterpartiet fra fylkesrådet, så valget om hvorvidt Sp skal vende seg mot FrP eller søke mot sentrum og Ap, er noe Senterpartiet selv må avgjøre, sier Odd Eriksen.