Hopp til innhold

Fraflytting i Nord-Norge skaper problemer for industrien

Veksten i verdiskapning i den nordligste landsdelen var større enn landssnittet i fjor, men fraflytting kan skape problemer for industriproduksjonen.

Olav Andre Martinussen, norwegian crystals

Olav Andre Martinussen er prosessoperatør hos Norwegian Crystals i Glomfjord. – Dette er en av Norges beste arbeidsplasser.

Foto: Ola Helness / NRK

I fjor flyttet nesten 6000 mennesker fra Nordland fylke. Fraflytting er et problem for hele landsdelen, og det går ut over bedriftene som trenger å fylle arbeidsplasser.

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på Nord universitet i Bodø, Erlend Bullvåg, forteller at næringslivet i Nordland har en vekst godt over landsgjennomsnittet, men at mangel på arbeidskraft i fremtiden kan gjøre det vanskelig å vedlikeholde veksten.

Erlend Bullvåg

Erlend Bullvåg er prosjektleder for Indeks Nordland, en næringsrapport om fylket som kommer ut hvert år.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi har mye å skryte av og mye å være stolt av. Industrien er selve bærebjelken for Nordland og utgjør en tredjedel av det vi skaper i fylket.

Han forteller at det skapes mange arbeidsplasser i fylket, men han bekrefter at disse arbeidsplassene kan være vanskelig å fylle.

– Allerede nå er det veldig få arbeidsledige i fylket, og veldig få som er tilgjengelige til å jobbe i industri. Den største utfordringen er å snu eller å få balanse i flyttestrømmen.

Må finne en løsning raskt

Bullvåg sier det er viktig å få på plass en større kombinasjon av innsats for jobbskaping mellom private og offentlige aktører, og ikke minst det å markedsføre Nordland utenfor fylket, og til ungdommen som faktisk er her.

Nordnorske næringstopper og politikere var samlet til Nord i Sør-konferansen i Oslo tidligere denne uken. De må finne en løsning på fraflyttingen før veksten stopper opp.

Flere ønsker å bo i de store byene, og det framskrives en sterk sentralisering i Norge.

Befolkningsveksten i Nord-Norge er mye lavere enn i de andre landsdelene, og det er særlig de mellom 20 og 40 år som forlater.

Norwegian Crystals

Norwegian Crystals har gjort en storsatsing til 700 millioner kroner. Satsingen kan gjøre fabrikken til den største av sitt slag utenfor Asia. Men bedriften har 50 ledige arbeidsstillinger som må fylles.

Foto: Ola Helness / NRK

Vanskelig å fylle stillingene

Norwegian Crystals er en solcellefabrikk i Glomfjord. Fabrikksjef Cato Lund, forteller at det kan være en utfordring å få tak i nok arbeidskraft til et så stort selskap.

– Vi ønsker å finne de rette folkene, og lære opp de vi får tak i. Vi ser ofte på hvordan folk er i stedet for å kun se på kompetanse.

Han tror ikke bedriften kommer til å slite med å fylle arbeidsplassene i fremtiden. Men fraflyttingen er i ferd med å bli et problem for andre bedrifter som ønsker å satse i Nord.

Mens mange unge forlater landsdelen, valgte Olav Andre Martinussen å bli.

– Det er veldig greit å jobbe på den plassen der man har familie, sier han.

Olav Andre Martinussen, norwegian crystals

Olav Andre Martinussen var den første i Norge som tok fagbrev i denne prosessen. Han begynte som lærling i 2000.

Foto: Ola Helness / NRK

Nordland er et viktig fylke innen industri, og eksporterer råstoff til hele verden.

Blant annet produseres kalk til glansing av magasinforsider i Brønnøy, og et av verdens største og mest moderne silisiumsverk ligger i Salten.

Les mer om industrien i Nordland, og se «Uten Nordland stopper verden» ved å følge linkene nedenfor.