NRK Meny
Normal

Fra i dag bør du være forsiktig med å gjøre dette

Fra 15. april og frem til 15. september er det et generelt forbud mot å tenne bål og grille i eller i nærheten av skog.

Brusdalsfjellet - bålbrenning februar

Bålbrenning på Brusdalsfjellet i februar i fjor.

Foto: Synnøve Humlen

Det generelle forbudet gjelder over hele landet, forteller avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet og samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Anne Rygh Pedersen

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Foto: NRK

– Forbudet handler om at det ikke er lov å gjøre opp ild i skogmark. Med skogmark menes drivverdig skog, sier hun til NRK.

Den enkelte kommune kan imidlertid gjennom lokal forskrift gå fra dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det.

Ifølge Pedersen er det i dag ikke skogbrannfare i de nordlige delene av landet, mens det i deler av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet er ganske tørt.

– Det viktigste er å bruke sunn fornuft, og finne kloke steder hvis man skal gjøre opp ild. Man skal selvfølgelig kunne kose seg når man er på tur. Nede i vannkanten er det for eksempel ingenting i veien for å gjøre opp bål hvis man er sikker på at det er trygge rammer rundt.

Ni av ti skogbranner skyldes mennesker

Uforsiktig bruk av ild ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken til skogbrann. Ifølge DSB skyldes ni av ti skogbranner menneskelig aktivitet.

Selv om det er generelt bålforbud, har du likevel lov til å grille i din egen hage. Du kan også grille på stranden, så lenge det skjer med god avstand fra skog og vegetasjon.

Det er også lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Men skal du brenne avfall i løpet av våren, bør du sjekke med kommunen din først, forteller Pedersen.

– Mange kommuner har et totalforbud mot å brenne avfall på egen tomt, mens andre kommuner tillater det, sier hun.

– I beredskap

Brannsjef Rolf Søtorp i Salten brann

Brannsjef Rolf Søtorp i Salten Brann.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

En tørr og snøfri kyst medførte at DSB satte skogbrannhelikoptret i beredskap allerede før påske.

Nå står helikopteret i fast beredskap på Sandefjord lufthavn. For resten av landet har vi et tilbud hvis det skulle være behov, sier avdelingsdirektøren i DSB.

Brannsjef Rolf Søtorp i Salten Brann IKS forteller at brannvesen og politi vil vurdere totalforbud mot opptenning av bål i perioder med uvanlig tørt vær.

– Uansett er det avgjørende at den enkelte utviser aktsomhet, sunn fornuft og særlig forsiktighet ved opptenning av eksempelvis kaffebål der det er fare for spredning, sier han.