NRK Meny
Normal

Fra 2019 får Bodø 53.000 innbyggere

Forhandlingsutvalgene i Bodø og Steigen er blitt enige om en avtale om sammenslåing. – For å opprettholde omsorg, skole og barnehage i Steigen er dette eneste utvei, sier varaordfører Arne B. Vaag.

Ida Pinnerød og Arne B. Waag

GÅR SAMMEN: Bodø-ordfører Ida Pinnerød har vært forhandlingsleder for Bodø, mens Steigens varaordfører Arne B. Vaag har ledet forhandlingen på vegne av sin kommune. Den nye Bodø kommune ser dagens lys 1. januar 2019.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Et flertall på 64 prosent av folket i Steigen sa i sommer nei til å bli en del av en storkommune i Storsalten. Men alvorlige økonomiske utfordringer gjorde at Steigen i høst bestemte seg for å ta en ny prat med Bodø om ekteskap.

Steigen står nå oppført som på Robek-lista, og kommunens løpende driftsutgifter ligger rundt 10 millioner kroner høyere enn driftsinntektene. Ved utgangen av 2016 ligger Steigen an til å ha et akkumulert underskudd anslått til 28 millioner kroner.

Ida Pinnerød

– I avtalen har vi lagt vekt på de store mulighetene som ligger i regionen vår, sier Ida Pinnerød.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Likevel er ikke Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) redd for å ta over et konkursbo.

– Vi vet hva vi går inn i. På kort sikt er det utfordringer, men de må vi ta i fellesskap. På litt lengre sikt tror det ligger mange muligheter her. Det har vært en viktig motivasjon for oss, sier hun til NRK.

– Har mye å lære av Steigen

– I avtalen har vi lagt vekt på de store mulighetene som ligger i regionen vår. Det handler om skole, barnehager, omsorg og teknologi. Steigen er en offensiv næringskommune, som vi har mye å lære av, sier Pinnerød.

Avtalen mellom de to kommunene skal legges fram for behandling i de to kommunestyrene så snart som mulig. Det nye navnet skal være Bodø kommune – og avtalen skal blant annet sikre at skolene og helsetilbudet i Steigen opprettholdes.

Pinnerød mener Bodø har økonomisk muskler til å unngå skolenedleggelser.

– Bodø er en stor kommune med en ganske god økonomi. Vi har gjennom flere år vist at vi er en god distriktskommune som kan ta store satsinger. Vi kan opprettholde også små skoler og gode tjenester i en stor geografisk kommune.

Nordlandsekspressen fosser ut fra Holkestad i Steigen i grålysninga med kurs for Bodø. I bakgrunnen

Nordlandsekspressen fosser ut fra Holkestad i Steigen i grålysninga med kurs for Bodø.

Foto: Reidar Berg

Avtalen som forhandlingsutvalgene nå har signert har seks hovedpunkter:

  • Navn blir Bodø kommune
  • Tidspunkt blir 1. januar 2019
  • Politisk styringsstruktur
  • Fellesnemnd
  • Kommuneøkonomi
  • Tjenesteproduksjon
  • Ansattes rettigheter

Skolene opprettholdes

Forhandlingsutvalget er blitt enig om at skolene i Steigen opprettholdes. Det opprettholdes full barnehagedekning i hele den nye kommunen. Helse- og omsorgstilbudet i Steigen opprettholdes og det skal etableres et 5-årig utviklingsprogram for Steigen. Digitale tjenestetilbud og tilgang til kommunale tjenester vil bedre seg betraktelig for Steigens borgene. Sammenslåingen vil medbringe implementering av velferdsteknologi i Steigen kommune.

Skeptisk i starten

Varaordfører Arne B. Vaag i Steigen

– Vi har hatt et godt klima og Bodø har vært imøtekommende, sier varaordfører Arne B. Vaag.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Varaordfører Arne B Vaag legger ikke skjul på at mange i kommunestyret var tvilende i starten. Men avviser at forhandlingene har vært vanskelige.

– Vi har hatt et godt klima og Bodø har vært imøtekommende. Vi vil få et eget lokalutvalg for Steigen. Vi har også prøvd å komme Bodø i møte.
Alternativet ville vært å bygge ned alle de tre grendeskolene våre. Barnehage, helse- og omsorgstilbudet ville også blitt sterkt endret.

Bodø bystyre utvides

Bodø bystyre vil med denne avtalen utvides med to representanter fra Steigen fra 1. januar 2019 til nytt kommunevalg høsten 2019. Etter valget utvides bystyret med ytterligere to representanter. Alle de 43 representantene velges gjennom ordinære valglister.

Det etableres et nytt kommunedelsutvalg for Steigen. Det nåværende kommunestyret i Steigen fungerer som nytt kommunedelsutvalg fram til nytt kommunevalg i 2019.

Jobber sammen mot ny kommune

Det opprettes en fellesnemnd med representanter fra begge kommunene som skal samordne og ta seg av forberedelsene til en ny kommune. Fram til fellesnemnda er etablert fungerer forhandlingsutvalgene som en styringsgruppe for arbeidet med kommunesammenslåing.

Laster kart, vennligst vent...

Her er den nye storkommunen, slik den blir seende ut etter 2019.