Hopp til innhold

Forverret strømsituasjon på Helgeland

Dagens kapasitet i linjenett er sprengt de fleste steder i mange år fremover melder nettselskapet Linnea.

For noen år siden var Helgeland en av de få regionene i Norge med betydelig kraftoverskudd og bedre tilgang til strøm enn de fleste andre områder i landet.

Ifølge Statnett skulle dette overskuddet vare frem til 2027. Nå melder Linea at dette overskuddet allerede er reservert på grunn av den enorme etterspørselen fra ny grønn industri, økt elektrifisering og generelt økt forbruk.

– Som mange andre nettselskaper i Norge, har vi gått fra å håndtere 2-3 større tilknytningssaker i året til flere hundre henvendelser og bestillinger fra næringsaktører de siste to årene, sier Steinar Benum, daglig leder i Linea.

Han forteller at bestillingene overstiger langt deres kapasitet i dagens linjenett, noe som har gjort det nødvendig å etablere en køordning for modne prosjekter.

Dette innebærer at nye forespørsler til Linea som overstiger 1 MW vil bli satt i køsystemet for store deler av Helgeland.

I enkelte kommuner er kapasiteten enda mer begrenset, og Linea har vært nødt til å sette en øvre grense på 100 kW for nye forespørsler.

Kraftleidningar på Sunndalsøra med fjell i bakgrunnen. Ned frå fjella stuper fleire fossar, og regnskyer heng lågt over dalen.
Foto: Josef Benoni Ness Tveit