Ber departementet gripe inn i isbit-avgjørelse

Beslutningen om å oppheve innsigelsen mot svartisgrunderen hever flere øyenbryn. Nå vil Miljøråd Aase Refsnes koble Klima- og miljødepartementet inn i saken.

Isbiter fra Svartisen

Norges nest største isbre kan nå bli å finne i glassene til gjester på gourmetrestauranter, om Geir Olsen og Svaice AS får det som de vil.

Foto: SVAICE

«Skal det være et lite stykke isbre?»

Svaice AS er ett steg nærmere å gi restaurant- og bargjester over hele verden muligheten til å klirre i glassene med isbiter tatt ut av selveste Svartisen.

Denne uken løftet Fylkesmannen i Nordland nemlig sin innsigelse for prosjektet på visse betingelser. Dette gjør at det er opp til Meløy kommune å bestemme om prosjektet skal realiseres eller ikke.

Slikt faller ikke i god jord hos fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, Aase Refsnes.

– Jeg er veldig forundret over at fylkesmannen er villig til å ofre et så stort naturinngrep med medfølgende aktivitet, for så få arbeidsplasser.

Isbiter fra Svartisen

Arbeidere som jobber med å laste is fra Svartisen opp i sekker som skal fraktes bort av helikopter.

Foto: SVAICE

– Det er ikke bærekraftig

Refsnes poengterer at turistindustrien rundt Svartisen har opplevd en oppsving de siste årene. Hun frykter at dette inngrepet vil ødelegge for både næring og natur.

– Vi mener rett og slett at dette ikke er bærekraftig. Det at man vil transportere med helikopter i et område med så store frilufts- og naturinteresser er ikke bra.

Aase Refsnes

Aase Refsnes, miljøråd i Nordland.

Miljøråden er mest forundret over at fylkesmannen plutselig snur i saken, til tross for at det ikke er noen nye punkter siden sist han satte ned foten.

Nå vil hun at Klima- og miljødepartementet skal se nærmere på isbitstriden.

– Her har han snudd til tross for at de miljøfaglige rådene er veldig tydelige. Da syns jeg det er helt naturlig å invitere departementet for å redegjøre hva slags holdning de har til om dette prosjektet virkelig skal realiseres.

Møter med selskapet avgjorde

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen, sier at møter med kommunen og Svaice AS var avgjørende for at de trakk innsigelsen.

– En helhetsvurdering gjør at vi mener det er forsvarlig å tillate uttak av is og den uttransporteringen som er lagt til grunn under visse forutsetninger.

Karlsen er opprinnelig fra Fremskrittspartiet, men vil ikke være med på at hans embete som fylkesmann fører til en mer næringsvennlig stil etter ni år med Hill-Marta Solberg.

Tom Cato Karlsen

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det har jeg ingen formening om, men der vi har muligheten til det skal vi la lokaldemokratiet få bestemme.

– Cecilie Hegge fra Meløy Venstre sier at dette er en «aktiv dødshjelp» for Svartisen, hva sier du til det?

– Jeg er overrasket over at Meløy Venstre tenker at det er negativt at de får bestemme over sin egen kommune, for det pleier å være omvendt.

I strid med arealplanen

Rådmann i Meløy, Adelheid Kristiansen, presiserer at grønt lys fra Fylkesmannens ikke betyr grønt lys for uttak av is.

– Det er ikke Fylkesmannen som kan gi grønt lys for uttak av is. Det er det kun Meløy kommune som kan gi.

På kommunens nettsider skriver de at reguleringsplanen som Svaice har utarbeidet er i strid med Meløys gjeldende arealplan. Det betyr at det kun er kommunestyret i Meløy som kan gi dispensasjon fra arealplan.