Hopp til innhold

Sjømatnæringa er samfunnskritisk – likevel slipper ikke sesongarbeidere inn

Det kan ta inntil 24 dager før sesongarbeidere som skulle kommet nå, er i arbeid i Lofotfisket. – Da har vi virkelig et uhåndterlig problem, sier Fiskarlaget.

Røst

Røst i Lofoten har ikke hatt noe smitte så langt. Likevel får ikke sesongarbeidere slippe til.

Foto: Anders Rolandsen

Fiskerinæringa er fortvilet etter at grensene i praksis er stengt.

Det skjer samtidig som det viktige torskefisket står for døren, verdens største av sitt slag. I fjor ble det fisket 153.000 tonn skrei til 3,6 milliarder, viser tall fra Råfisklaget.

Nå står hele det tradisjonsrike fisket i fare. I Lofoten er fiskekjøperne fortvilet. Det er like før skreien kommer, og næringa er avhengig av å få på plass arbeidskraft fra utlandet.

Geir Børre Johansen er leder ved Røst sjømat. Han skjønner ikke hvorfor sesongarbeidere ikke kan få unntak.

– Skal ikke vi, som driver fornuftig matproduksjon under en pandemi, regnes som samfunnskritisk? Man blir frustrert.

Ordføreren er oppgitt

Røst-ordfører Elisabeth Mikalsen tror ikke regjeringen skjønner konsekvensene av det de gjør.

– Dette er kjempekritisk, sier hun.

Ordfører på Røst, Elisabeth Mikalsen

BEKYMRET: Røst-ordfører Elisabeth Mikalsen.

Foto: Hilde Berit Evensen /

Ordføreren reagerer samtidig kraftig på uttalelsene om at arbeidskraften næringen trenger allerede har kommet inn i landet.

Det er hun klar på at ikke stemmer og det er noe hun skal ta opp med fiskeriministeren i dag.

Kravet om å teste negativt senest et døgn før ankomst har allerede skapt store problemer for næringen. Kravet var tidligere 72 timer.

– Det har vi jobbet hektisk med de siste dagene og hadde også et håp om at det kunne bli justert i går. Når vi da får høre at det blir enda vanskeligere, blir vi i beste fall oppgitt.

Skjønner frustrasjonen

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er i dialog med næringa, som han opplever er flinke til å ta koronaen på alvor.

Han sier at jo; sjømatnæringa er samfunnskritisk næring.

– Men i den 14-dagersperioden vi går inn i, så er ikke sesongarbeidere samfunnskritisk funksjon. Forskjellen nå i forhold til i fjor, er at vi har med en mer smittsom variant. Derfor må det være strengere regler.

– Kommuniserer dere ikke litt dobbelt her? Ja, det er samfunnskritisk næring, men samtidig ikke?

– Det er nødvendig med strenge tiltak nå for å slå ned smitten, svarer ministeren.

– Og jeg skjønner frustrasjonen til næringa. Men mange er kommet inn, og er vi heldige blir ikke konsekvensene så store.

Karantenefritak?

Håpet er at man effektivt klarer å slå ned smitten nå.

Men så har næringa et annet problem: For hvis man kommer fra et rødt land, må man jo i karantene. To uker pluss ti dager betyr at en sesongarbeider som skulle kommet nå, ikke kommer seg i jobb før om 21–24 dager.

I digitalt møte med fiskeriministeren i dag påpekte generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag nettopp dette:

– Hvis vi snakker om 14 dager pluss ti dager så er vi langt uti Lofotsesongen. Hvis kapasiteten ikke kan gå opp før da, da har vi virkelig et uhåndterlig problem.

Overfor NRK sier Gregussen at han er enig med fiskekjøperen fra Lofoten.

– Fiskeindustrien er samfunnskritisk. Unntaket man har hatt til nå, burde vært videreført.

Ingebrigtsen sier regjeringa ser på flere mulige tiltak for å hjelpe fiskerinæringa etter at toukersperioden er over.

– Vi ser på en løsning der folk raskt kan komme seg i arbeid.

– Karantenefritak?

– Ja, det er en bekymring næringa har hatt opp. Vi må vurdere en slik løsning, men har ikke noe fasit på dette enda.

Om karantenefritak er en god idé, vil avhenge av hvordan smittesituasjonen i utlandet utvikler seg de neste to ukene, sier Gunnveig Grødeland.

Hun er forsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

– Situasjonen i Norge vil ikke ha så mye og si. Det kommer an på landet sesongarbeiderne kommer fra. Jeg tror det kan være mulig å finne fram til gode løsninger, men da er man avhengig av at alle følger reglene til punkt og prikke.

Ser for seg konkurser i verste fall

Geir Børre Johansens bedrift omsatte i fjor for i underkant av 200 millioner.

De har to lokaliteter på Røst og en i Steigen. I sesongen er de i rundt 50 ansatte, der cirka halvparten er arbeidere fra Litauen.

I hans kommune har det så langt ikke vært noen smittetilfeller. Ifølge oversikten til FHI er det meldt om 77 smittetilfeller totalt for de seks kommunene i Lofoten.

Utenlandske arbeidere har fått påvist smitte under innreisekarantene. Johansen mener systemene er på plass.

– Vi bor i et område der det nesten ikke har vært smitte i det hele tatt. Det har vært noen enkelttilfeller som har vært håndterbart. Nå har vi systemer på plass med oppfølging fra Arbeidstilsynet, sier Johansen.

Vi blir ofret for smittetallene i Oslo og Viken.

Streng grensekontroll

På spørsmål om fiskerinæringa i nord «straffes» for smittesituasjonen i sør, svarer Ingebrigtsen:

– Vi har hatt streng grensekontroll og mange tiltak. Så ha vi sett folk omgå regelverket og jukset med tester. Vi har sett tilfeller her nord også, der folk har kommet inn og omgått regelverket. Man kan si at man har vært heldig og unngått smitte, som ville fått store konsekvenser for næringa.

– Vi har så langt klart å unngå smitte langs kysten, men det kan plutselig skje.

Han oppfordrer næringa til å ha god kontakt med Nav som kan bidra med å avhjelpe situasjonen.

– Bare i Nordland er det 3000 arbeidsledige nordmenn.

Overfor Lofotposten sier fiskeriministeren at de jobber med å få oversikt over hvor mange utenlandske arbeidere som ikke er på plass i Norge.