Fortsatt laksevekst

Økning i eksporten av laks i år.

- Dette vil fortsette i 2009, mener laksegrunder.

Norsk laks på fiskemarket

VOKSER: 15 nye laksekonsesjoner skal deles ut i år.

Foto: Colourbox.no

Mens produksjonen og eksporten av norsk oppdrettslaks vil fortsette å vokse, går det mot konkurser i andre deler av fiskerinæringen.

Det mener Laksegründer i Lofoten, Bent Eriksen.

Eksporten av norsk oppdrettslaks har økt med mellom fem og syv prosent i år, og Eriksen tror veksten vil fortsette.

- Fersk laks er hurtig omsatt, og er nesten spist før den er betalt. I år skal det deles ut 15 nye konsesjoner, og dermed vil produksjonen øke. Jeg tror markedet er stort nok til å ta imot, sier Eriksen.

Han frykter derimot konkurser i andre deler av næringen, som en følge av finanskrisen.

- Hardest vil det nok gå ut over dem som driver med tørrfisk, saltfisk og frossen sild, sier Eriksen.