Fortsatt ingen funn etter styrten

– Det er gjort observasjoner av oljeflekker på vannet, utover det er det ingen funn, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Tore Hongseth.