NRK Meny
Normal

Forsvarssjefen: – Målet er ikke å legge ned noen ting

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen kan ikke love at militærbaser i nord vil være der i fremtiden.

Forsvarssjefen vil verken bekrefte eller avkrefte militærbasekutt.

LOVER INGENTING: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kunne ikke love at kystvaktbasen blir værende på Sortland, da han i dag besøkte Vesterålen.

I går fortalte NRK hvordan hemmeligstemplede dokumenter viser at Forsvaret vurderer å legge ned flere baser i nord for å kunne bruke mer penger på operative styrker.

Dokumentene foreslår blant annet nedlegging av Kystjegerkommandoen i Harstad, kystvaktbasen på Sortland, flystasjonene i Bardufoss og Andøya, samt Heggelia og Skjold leir i Indre Troms.

Kystvakten på Sortland

KAN BLI FLYTTET IGJEN: Kystvaktbasen på Sortland foreslås nedlagt og ledelsen skal samlokaliseres med Marinens hovedkvarter på Haakonsvern i Bergen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kunne ikke love at kystvaktbasen blir værende på Sortland, da han i dag besøkte Vesterålen.

– Vi er i en fase hvor vi driver med flere utredninger. Vi ser på hvilke aktiviteter som foregår i de ulike basene, hva de koster og om det er mulig å slå aktivitetene sammen med andre for å gjøre de mer effektive, sier Bruun-Hanssen til NRK.

Vil effektivisere forsvaret

Bruun-Hanssen mener det må bli billigere å drive basene for å kunne opprettholde dem.

Forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen

VURDERER NEDLEGGELSER: – Målsetningen er ikke å legge ned noen ting, men gjør vi det er det for å sikre at driften blir mest mulig effektiv, sier Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Målsetningen er ikke å legge ned noen ting, gjør vi det er det, er det for å sikre at driften blir mest mulig effektiv. Jeg ønsker at mest mulig av forsvarsbudsjettet brukes på fly, fartøyer og soldater i stridende avdelinger, og minst mulig på baser og støttefunksjoner.

–​ Er det hensiktsmessig å ha baser og støttefunksjoner i hele landet?

– Det er hensiktsmessig å ha baser og støttestrukturer der vi driver vår virksomhet. Det er delvis i nord og delvis i sør.

– Må avkrefte rykter

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland

– UHELDIG: Det vil være uheldig for lokalsamfunnene dersom militærbasene skulle forsvinne, sier Fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, mener forsvarssjefen ikke bør skape rom for misforståelser.

– Jeg skjønner at de er inne i en prosess og at det er vanskelig å være klar, men dersom dette bare er rykter, er det klokt å avkrefte disse for å unngå usikkerhet.

– Hva frykter du kan bli konsekvensene dersom militærbaser blir nedlagt?

– Det vil være galt sikkerhetspolitisk. Jeg mener man bør bygge opp og ikke bygge ned Forsvaret i nord. Basene er viktige arbeidsplasser, det vil være uheldig for lokalsamfunnene dersom disse skulle forsvinne, sier Norvoll.