Forsvarssjefen etter møte: – Situasjonen er kritisk

Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon har ført til stor mangel på teknikere. Nå innrømmer forsvarssjefen at tiltak må på plass raskt.

andoy

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen møtte i dag tillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Stein-Håkon Eilertsen og ansatte ved Andøya flystasjon. Tema var den kritiske bemanningssituasjonen ved basen.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Allerede før forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen møtte de ansatte ved flystasjonen på Andøya fredag, var beskjeden fra de tillitsvalgte tydelig:

Overvåkninga av havområdene i nord kan bli kraftig redusert fra høsten dersom ikke Forsvaret hindrer at flere folk slutter ved Andøya flystasjon, hevder de.

Flystasjonen skal legges ned i 2022, og de maritime overvåkningsflya flyttes til en nybygget base på Evenes. Det har medført at mange har sluttet.

Kaller situasjonen krevende

Forsvarssjefen medgir at personellsituasjonen på Andøya er krevende.

– Den er prekær og kritisk, som de ansatte selv har understreket. Vi er langt under det vi tidligere kategoriserte som minimum, sier Bruun-Hanssen til NRK.

Hanna Mikalsen

Hanna Mikalsen, leder Befalets Fellesorganisasjon på Andøya, er fornøyd med møtet.

Foto: martin steinholt / nrk

– Det er innsatsen og lojaliteten til de som er her som gjør at vi leverer i dag. Vi er takknemlig for at de står på, men vi må bedre situasjonen for dem.

Allerede før Stortinget i november 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon, kom advarslene om at ansatte ville søke seg bort. I juni i fjor slo Norges Offisersforbund alarm.

Overvåkingsflyene på Andøya søker etter ubåter og kontrollerer fisket i nordområdene. I tillegg spiller de en sentral rolle i krisesituasjoner.

Ingen andre kan yte hjelp så langt til havs som Orion-flya, skriver Forsvaret på sine egne nettsider (ekstern lenke).

– Sett fortvilte mennesker

Det er blant teknikerne at personellsituasjonen er kritisk. Forsvaret sier antall ubesatte stillinger er graderte opplysninger, men flere unge har ifølge tillitsvalgte signalisert at de vurderer å slutte i løpet av sommeren.

– Jeg har sett mennesker som er fortvila og som ikke føler at de blir sett eller hørt på en god måte av arbeidsgiver, sier Hanna Mikalsen, leder Befalets Fellsorganisasjon på Andøya.

Hun er glad for at forsvarssjefen sa ja til invitasjonen deres om å ta turen nordover.

– Forsvarssjefen har erkjent at det har gått for sakte, og at de skal iverksette tiltak for å møte den enkelte ansatte som fort som mulig.

Lover tiltak på mandag

Også tillitsvalgt Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya er fornøyd etter møtet.

– Den kritiske situasjonen vi har på teknisk avdeling er nødt til å synke inn. Det første som må skje er at alle som har tenkt å slutte, ombestemmer seg. Hvis vi ikke får det til, blir det utrolig krevende.

Forsvarssjefen påpeker at han vil ha teknisk personell med videre.

– Vi bruker virkemidler som er standard for forsvaret i forbindelse med omstilling, men det viktige her er å sørge for at personellet har en klar formening om hva de kan få i fremtiden. Dette begynner vi med på mandag.

Orion-fly på Andøya

Orion-flyene på Andøya overvåker havområdene i nord. Oppdraget går ut på å søke etter ubåter og kontrollere fisket. I tillegg spiller de en sentral rolle i krisesituasjoner.

Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret