Forsvarssjefen dropper uniformen på reise

Forsvaret anbefaler sitt militære personell å ikke bruke uniform på reise og utenom tjenesten. Selv kastet forsvarssjefen klærne på reise i Bodø i dag.

Admiral og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

DROPPER UNIFORMEN: Forsvaret anbefaler sitt militære personell å ikke bruke uniform når de er på reise eller er utenom tjeneste. Det gjelder også forsvarssjefen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Admiral og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

KASTER JAKKA: På reise i Bodø i dag, kastet forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen uniformen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– PST har pekt på at det er en trussel mot uniformert personell. Politiet har bevæpnet seg for å beskytte seg selv, vi kan ikke gjøre det, og derfor tar vi av uniformen for å redusere risikoen mot personellet vårt, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NRK.

Forsvarssjefen er på reise i Bodø for å besøke Forsvarets operative hovedkvarter og Bodø Hovedflystasjon.

På møtene gjennom dagen stilte forsvarssjefen i full uniform, men da det var tid for å reise, valgte han å skifte. Det gjorde han som en følge av den økte terrortrusselen mot Norge.

Terrorangrep

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det er mellom 60 og 90 prosents sjanse for at Norge vil bli utsatt for et islamistisk terrorangrep i løpet av det neste året. Trusselen er ifølge PST rettet spesielt mot politiet og Forsvaret.

Mandag ble forsvarets militære personell advart mot å bruke uniform når de er på reise eller utenom tjeneste. Det gjelder også forsvarssjefen.

Admiral og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

SKIFTER: Her skifter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Som forsvarssjef er det viktig at jeg forholder meg til det trusselbildet som PST har dokumentert, og at jeg etterlever de regler som er innført for resten av forsvaret, de gjelder også meg, sier Bruun-Hanssen.

– Kjedelig

Forsvarssjefen er usikker på hvor lenge de vil råde sitt militære personell fra å bruke uniform når de er på reise eller er utenom tjeneste.

– Vi startet denne uken og det vil vi holde ved like inntil sikkerhetssituasjonen endrer seg.

Bruun-Hanssen er ikke spesielt begeistret over det nye tiltaket.

– Jeg syns det er kjedelig at vi har havnet i denne situasjonen, jeg syns uniformen er et flott bilde i det sivile samfunn og skulle gjerne ønske at sikkerhetssituasjonen var slik at vi kunne bevege oss fritt i uniform. Når sikkerhetssituasjonen er en annen, så må vi ta det inn over oss og gjøre det vi kan for å redusere risikoen for vårt personell, derfor reiser vi sivilt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Admiral og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

SIVIL: – Som forsvarssjef er det viktig at jeg forholder meg til det trusselbildet som PST har dokumentert og at jeg etterlever de regler som er innført for resten av forsvaret, sier forsvarssjefen, som velger å kle seg sivilt på reise.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Nye endringer

På forsvarssjefens besøk i Bodø har han informert om oppdraget han har fått fra forsvarsministeren om å utarbeide et fagmilitært råd.

Det fagmilitære rådet skal se på hvordan Forsvaret bør utvikles for best å møte utviklingen innen sikkerhetspolitikk, teknologi og økonomi.

Bruun-Hanssen mener vi kan vente oss flere strukturelle forandringer i Forsvaret i fremtiden.

– Når verden rundt oss forandrer seg, så må vi også forandre forsvaret i takt med de endringene. Det fagmilitæret rådet har som mål å peke på hvilke endringer som er viktigst for oss i årene fremover og hvordan vi skal endre forsvaret for å bevare vår relevans.

– Ser dere noen tegn til endringer allerede nå?

– Ja, det gjør vi. Våre naboer i øst (Russland, journ. anm.) bruker militærmakten mer bevisst, den har kortere reaksjonstid og varslingstid enn vi har hatt de senere årene. Det gjør at det norske Forsvaret i framtiden må evne å reagere raskere.

– Det finnes også en del nye våpenkapasiteter på det internasjonale markedet og vi ser en rivende teknologisk utvikling. Begge disse områdene må påvirke hvordan vi utvikler Forsvaret i framtiden, sier forsvarssjefen.

– Hvordan er forholdet mellom Norge og Russland i dag?

– Vårt forhold til Russland har alltid vært viktig for Norge, vi har tradisjonelt alltid hatt et godt forhold til Russland. Vi har stabile forhold i nord og det søker vi å opprettholde nå og i framtiden.

Haakon Bruun-Hansen fraråder militært personell å bruke uniform