Hopp til innhold

Forsvarsministeren mener luftvernberedskapen må styrkes

I forrige uke slo flere forsvarstopper alarm. For mens Norge gir bort våpensystemer til Ukraina, mener lederne i Forsvaret vi ikke har nok luftvern til å beskytte oss selv i tilstrekkelig grad.

Til NRK skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at det er behov for en styrkning av luftvernet på norsk jord.

– Vi ser at det er behov for å styrke luftvernet i Norge. Dette er ikke minst blitt understreket av krigen i Ukraina. Hvordan sammensetningen av Forsvaret bør være fremover vil bli vurdert grundig og helhetlig i arbeidet med ny langtidsplan, skriver han i en e-post.

Han sier at man i dag har prioritert å beskytte de basene hvor F-35-flyene i dag er stasjonert, altså Ørland og Evenes.

Gram skriver at man de siste årene har gjort flere grep for å styrke luftvernet:

Innføring av kampluftvern i Hæren. I tillegg styrkes Hæren i Finnmark med bærbare luftvernsystemer frem mot 2026.

Forsvaret prioriterer også en styrkning av luftvernsystemet NASAMS, og videreutvikler dette.

– Når det gjelder donasjonen til Ukraina, er det ingen tvil om at de har sterkt behov for luftvern for å beskytte seg mot de russiske angrepene. Norge vil bidra der vi kan. Vi har vurdert konsekvensene for den hjemlige beredskapen. Materiellet er hentet fra Forsvaret, men utgangspunktet er at alt materiell skal gjenanskaffes. Donasjonen vil forbedre Ukrainas evne til å verge sine byer og kritisk viktig infrastruktur mot russiske missilangrep vesentlig, skriver Gram.

Pressekonferanse Rena leir. Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørn Arild Gram holder pressekonferanse.
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK