Forsvarsbygg blir anmeldt til politiet: – Noe av det mest alvorlige noensinne

Uten nødvendige tillatelser har Forsvarsbygg satt opp gjerder i Nautå naturreservat i Nordland. Nå blir Norges største offentlige eiendomsaktør anmeldt til politiet av Fylkesmannen i Nordland.

Svanevatnet.

Grunnlaget for anmeldelsen er at det i forbindelse med etablering av gjerder ved Evenes flystasjon er fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og foretatt motorisert ferdsel i Nautå naturreservat uten nødvendige tillatelser.

Foto: Mia Marthinus Husdal / Fylkesmannen i Nordland

Bakgrunnen for anmeldelsen er ifølge Fylkesmannen i Nordland at det i forbindelse med etablering av gjerder ved Evenes flystasjon er fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og foretatt motorisert ferdsel i Nautå naturreservat uten nødvendige tillatelser.

Fylling ut i Svanevatnet

Fylling ut i Svanevatnet.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

– Vi ser svært alvorlig på at Forsvarsbygg har igangsatt omfattende inngrep i Nautå naturreservat, på tross av omfattende informasjon og dialog gjennom hele planprosessen, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen i en pressemelding.

Ifølge Fylkesmannen er området vernet etter den strengeste verneformen i naturmangfoldloven.

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Fylkesmannen i Nordland anser det arbeidet som er gjort som som en grov overtredelse av Naturmangfoldlovens § 75, andre ledd, sier Karlsen.

– Våre folk på miljøavdelinga karakteriserer det vi ser på bilder og video som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne, sier han til NRK.

Oppgitt

Ifølge ham har de i hvert møte med Forsvarsbygg presisert viktigheten av å holde seg utenfor naturreservatet.

Ved oppsyn i Nautå naturreservat 10. juni ble det oppdaget flere grove brudd på vernebestemmelsene.

– Vi er veldig skuffet over at dette har skjedd, fordi vi har følt at vi har hatt en så god dialog med Forsvarsbygg gjennom hele prosessen. Så når vi da får bilder som viser at det er gjort så omfattende inngrep inn i naturreservatet blir vi bare oppgitt.

– Da blir det veldig trasig når den tilliten er brutt.

Fylling ut i Svanevatnet, Evenes.

Fylling ut i Svanevatnet, som ligger helt inntil flystasjonen. Ifølge fylkesmannen er dette området ekstra sårbart.

Foto: Statskog fjelltjeneste

Lover å rydde opp

Prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg sier de har hatt mange møter med Fylkesmannen for å gjøre arbeidet på en så riktig måte som mulig.

– Det er derfor vi er så lei oss for det som har skjedd. Vi har anstrengt oss mye for å gjøre dette ordentlig. Og så kommer nå denne anmeldelsen.

Direktør Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug

Prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Nå lover Forsvarsbygg at de skal rydde opp. Opprydding etter vinteren skal etter planen skje etter opptørking og være tilpasset fuglehekkingen

– Vi beklager på det sterkeste det som kommer frem nå. Vi er klare over at dette er et veldig område som vi har lagt stor vekt på å gjøre korrekt når det kommer til de avtalene og reglene som gjelder for slike områder.

–Men hvordan kan noe slikt skje når dere sier dere er så klare over sårbarheten her?

– Vi har orientert om prosjektet vårt og mener vi har gjort ting i tråd med det, men det er det vi nå må sjekke. Det er behov for opprydning og det skal vi nå gjøre.

Slik beskriver Fylkesmannen det som ble oppdaget:

Det var tydelige og dype kjørespor og skader på myra og begge grensemerkene for naturreservatet som er målt inn av jordskifteretten manglet.

I tillegg lå det noe gjerdestreng og plastsøppel i reservatet. Det kan også se ut som at det er lagt dreneringsrør gjennom fyllingen og ned til vatnet.

– Svanevatnet er en del av det internasjonalt viktige våtmarkssystemet i Evenes som også har status som Ramsarområde. Her har vi en av de største tetthetene av sårbare og trua arter i hele fylket, understreker fylkesmannen.

Fylling ut i Svanevatnet, Evenes.
Foto: Statskog fjelltjeneste